Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Behandlingstider för brottmål som avgjorts i tingsrätterna efter sammansättning vid avgörande 2012

  Avgjorda ärenden totalt Behandlingstid i tingsrätten mindre än
2 mån.
Behandlingstid i tingsrätten
2–5 mån.
Behandlingstid i tingsrätten
6–11 mån.
Behandlingstid i tingsrätten
12 mån. eller mer
Behandlingstid i tingsrätten
i genomsnitt, mån.
Tid från brottets begående till tingsrättens avgörande i genomsnitt, mån.
Sammansättningar totalt 63 621 33 693 23 098 4 552 2 278 3,2 10,1
Sammansättning med en domare 39 930 18 155 16 181 3 688 1 906 3,8 12,0
Sammansättning med tre domare 95 24 30 23 18 7,1 26,3
Sammansättning med nämndemän 4 316 1 234 2 107 681 294 4,9 17,7
Sammansättning med militära ledamöter 247 113 105 15 14 3,6 9,7
Annan sammansättning 67 29 24 8 6 4,9 27,9
Skriftligt förfarande 18 966 14 138 4 651 137 40 1.7 5,2

Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 29.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i brottmål [e-publikation].
ISSN=1798-2324. 2012, Tabellbilaga 2. Behandlingstider för brottmål som avgjorts i tingsrätterna efter sammansättning vid avgörande 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrr/2012/koikrr_2012_2013-05-29_tau_002_sv.html