Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Brottmål som varit anhängiga i tingsrätter 2002–2012

År Inkomna under året Avgjorda   Sammanslagna   Överförda   Återförvisade  Anhängiga vid årets slut 
2002 73 210 63 587 9 601 53 733 17 926
2003 73 210 64 504 6 868 61 643 18 125
2004 78 478 68 134 6 959 63 699 20 748
2005 76 071 67 748 7 224 73 680 19 843
2006 73 616 65 855 7 118 74 665 18 852
2007 72 719 66 472 6 129 74 805 17 480
2008 76 750 66 961 6 091 84 894 19 411
2009 73 203 66 518 5 640 86 769 18 686
2010 74 064 64 509 6 042 82 730 20 577
2011 72 002 64 479 6 091 90 666 20 412
2012 72 942 63 621 5 973 62 607 22 139

Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 29.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i brottmål [e-publikation].
ISSN=1798-2324. 2012, Tabellbilaga 3. Brottmål som varit anhängiga i tingsrätter 2002–2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrr/2012/koikrr_2012_2013-05-29_tau_003_sv.html