Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 29.5.2013

Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pieneni hieman

Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 63 600 rikosoikeudellista asiaa, mikä on lähes 900 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikoslakia vastaan tehtyjä asioita ratkaistiin 51 400 ja muita lakeja ja asetuksia vastaan tehtyjä rikosasioita 1 100. Käräjäoikeuteen joutui rikosoikeudellisissa asioissa vastaajaksi 76 800 henkilöä.

Käräjäoikeuksissa ratkaistut rikosoikeudelliset asiat 2011–2012

Käräjäoikeuksissa ratkaistut rikosoikeudelliset asiat 2011–2012

Eniten käräjäoikeuksissa käsiteltiin liikennerikoksia, joita oli 33 prosenttia ratkaistuista rikosasioista. Liikennerikosten määrä pieneni 5 prosenttia, mikä johtui pääosin rattijuopumusrikosten vähenemisestä. Vuonna 2012 sekä rattijuopumusjuttujen että törkeiden rattijuopumusjuttujen määrä laski 5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Omaisuusrikoksia ratkottiin käräjäoikeuksissa edellisvuoden verran. Eniten vuonna 2012 lisääntyivät näpistykset (25 %) ja petokset (9 %), kun taas varkaudet ja vahingonteot vähenivät 10 prosenttia ja väärennykset 22 prosenttia.

Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset lisääntyivät 5 prosenttia. Henkirikosten määrä väheni, mutta erityisesti lievien pahoinpitelyrikosten ja vammantuottamusten määrä kasvoi huomattavasti. Niin ikään seksuaalirikosjuttujen määrä käräjillä kasvoi vuonna 2012. Raiskausasioita oli 64 prosenttia ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön asioita 8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Huumausainerikokset (ml. myös valmistus, edistys ja käyttö) vähenivät 7 prosenttia.

Lautamiesten määrä vähentynyt, ratkaisut kirjallisesti tai tuomarikokoonpanossa

Käräjäoikeudessa rikosasian pääkäsittely voidaan käydä joko lautamieskokoonpanossa, yhden tuomarin kokoonpanossa tai kolmen tuomarin kokoonpanossa. Lautamieskäsittelyn määrä on vähentynyt merkittävästi viime vuosina. Vuoden 2009 alussa voimaan tulleen lainmuutoksen myötä lautamiehet osallistuvat vain vakavimpien ja yhteiskunnallisesti merkittävimpien rikosten käsittelyyn. Vuonna 2012 lautamieskokoonpanossa ratkaistiin 4 300 asiaa eli 7 prosenttia käräjäoikeuksien rikosasioista. Lautamieskokoonpanossa ratkaistiin mm. 95 prosenttia henkirikoksista tai niiden yrityksistä, 94 prosenttia seksuaalirikoksista ja 91 prosenttia törkeistä ryöstöistä sekä tuhotöistä. Lautamieskokoonpanossa asian käsittely kesti keskimäärin 4,9 kuukautta.

Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden ratkaisukokoonpanot 2002–2012

Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden ratkaisukokoonpanot 2002–2012

Suurin osa käräjäoikeuksien rikosasioista ratkaistaan yhden tuomarin kokoonpanossa. Vuonna 2012 näitä asioita oli lähes 40 000 eli 63 prosenttia asioista. Yhden tuomarin kokoonpanossa asian käsittelyyn kului keskimäärin 3,8 kuukautta.

Kirjallisessa menettelyssä ratkaistiin 19 000 asiaa eli 30 prosenttia rikosasioista. Kirjallista menettelyä rikosasioissa voidaan käyttää lain määräämissä puitteissa mm. silloin, kun rikoksesta ei voida tuomita yli kahden vuoden vankeusrangaistukseen. Kirjallista menettelyä käytetään erityisesti liikennerikosten käsittelyyn. Vuonna 2012 vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumuksista 78 prosenttia, rattijuopumuksista 69 prosenttia, törkeistä rattijuopumuksia 59 prosenttia ja törkeistä liikenneturvallisuuden vaarantamisista 57 prosenttia ratkaistiin kirjallisessa menettelyssä. Kirjallisessa menettelyssä käsiteltiin myös yli puolet näpistysrikoksista. Kirjallisesti ratkaistujen rikosasioiden käsittelyyn kului keskimäärin 1,7 kuukautta.

Käräjäoikeuksien käsittelemistä rikosoikeudellisista asioista 53 prosenttia saatiin päätökseen alle kahdessa kuukaudessa. Yli puoli vuotta käsittely kesti 11 prosentissa asioista. Keskimäärin asian ratkaisuun käräjäoikeuksissa kului 3,2 kuukautta. Rikosasioiden kokonaiskäsittelyaika – rikoksen tekopäivästä käräjäoikeuden ratkaisuun – oli keskimäärin 10,1 kuukautta.


Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (256,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2316. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/koikrr/2012/koikrr_2012_2013-05-29_tie_001_fi.html