Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Produktionen av statistiken över tingsrätternas avgöranden i brottmål har lagts ned

Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts i juni år 2014. Mera information i nyheten Domstolsstatistik läggs ned.


Senast uppdaterad 29.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i brottmål [e-publikation].
ISSN=1798-2324. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrr/koikrr_2015-01-29_uut_001_sv.html