Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Kuvaus

Siviiliasiain tilasto kuvaa käräjäoikeuksissa vuoden aikana vireillä olleita ja loppuun käsiteltyjä riita- ja hakemusasioita. Riita-asiassa on kysymys yksityisten ihmisten tai yritysten erimielisyyksien ratkaisemisesta puolueettomasti tuomioistuimessa. Riita-asia tulee vireille, kun kantaja toimittaa tuomioistuimen kansliaan kirjallisen haastehakemuksen, jossa hän esittää vaatimuksensa perusteineen. Haastehakemus voidaan lähettää myös sähköisesti. Eniten käräjäoikeudet käsittelevät velkasuhteeseen, irtaimen omaisuuden kauppaan, palvelussopimukseen tai toimeksiantoon ja huoneenvuokraan liittyviä riita-asioita. Hakemusasiat pannaan vireille hakemuksella, jossa jollekin toimelle vaaditaan tuomioistuimen vahvistusta tai jonkin asian merkitsemistä julkiseen rekisteriin. Hakemusasioita ovat esim. avioerot, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat asiat sekä holhousasiat.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1182. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/koikrs/meta.html