Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

2013
2012
2011
2010
2009
2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i civilmål [e-publikation].
ISSN=1798-1204. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrs/tau_sv.html