Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2021, maj

Publicerad: 29.1.2014

Antalet konkurser ökade med 5,7 procent år 2013

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–december 3 131 konkurser, dvs. 170 konkurser (5,7 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 15 637, vilket åter är 1 431 personer (10,1 procent) fler än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–december 2011–2013

Anhängiggjorda konkurser under januari–december 2011–2013

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–december inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning och utvinning av mineral, handel, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 873 konkurser, vilket är 61 konkurser (7,5 procent) fler än under motsvarande period året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Inom huvudnäringsgrenen hotell- och restaurangverksamhet anhängiggjordes 238 konkurser år 2013, vilket är 48 konkurser (26,3 procent) fler än året innan. Inom huvudnäringsgrenen handel anhängiggjordes 577 konkurser, vilket också är 48 konkurser (9,1 procent) fler än året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna byggverksamhet, samt transport och magasinering. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 705 konkurser under januari–december, vilket är 55 konkurser (7,2 procent) färre än året innan.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter näringsgren (TOL 2008) under januari–december 2013 och 2012

Näringsgren Konkurser januari–december 2013 Konkurser januari–december 2012 Antalet anställda januari–december 2013 Antalet anställda januari–december 2012
Jord- och skogsbruk, fiske 97 70 261 195
Tillverkning och utvinning av mineral 346 321 3 193 2 806
Byggverksamhet 705 760 3 864 3 440
Handel 577 529 2 261 1 712
Transport och magasinering 252 261 1 438 1 720
Hotell- och restaurangverksamhet 238 190 1 029 762
Övriga tjänster 873 812 3 548 3 553
Näringsgrenen okänd 43 18 43 18
TOTALT 3 131 2 961 15 637 14 206

Källa: Konkurser 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (225,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. december 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2013/12/konk_2013_12_2014-01-29_tie_001_sv.html