Uppgifter om slutbehandlade konkursansökningar publiceras som egna offentliggöranden

Uppgifterna om slutbehandlade konkursansökningar publiceras nu som egna offentliggöranden. Tidigare publicerades uppgifterna som översikter. Dessutom ersätts Excel-tabellerna med PX-Web-tabeller. Det första offentliggörandet över slutbehandlade konkursansökningar gäller år 2009 och publiceras 23.11.2010. I fortsättningen publiceras uppgifterna en gång om året.


Senast uppdaterad 19.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/konk_2010-11-19_uut_001_sv.html