Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.9.2013

Vuonna 2012 asunto-osakeyhtiöiden korjausten arvo kasvoi 5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna

Asunto-osakeyhtiöt ja aravalainoitetut asuntoyhteisöt korjasivat rakennuksiaan vuonna 2012 yhteensä yli 1,5 miljardilla, mikä on prosentin enemmän kuin vuonna 2011. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen asuntoyhteisöjen korjausrakentamisen tilastosta.

Asunto-osakeyhtiöiden korjausten arvo 2009–2012 talotyypeittäin

Asunto-osakeyhtiöiden korjausten arvo 2009–2012 talotyypeittäin

Asunto-osakeyhtiöt

Asunto-osakeyhtiöt korjasivat vuonna 2012 rakennuksiaan noin 1,2 miljardilla eurolla. Asunto-osakeyhtiöiden korjaukset muodostivat yli kolme neljännestä koko asuntoyhteisöjen korjauksista. Vuoteen 2011 verrattuna korjausten arvo kasvoi 5,1 prosenttia.

Talotyypeittäin tarkasteltuna kerrostalojen korjauskustannukset pysyivät lähes vuoden 2011 tasolla, 900 miljoonassa eurossa. Korjaukset kohdistuivat vanhoihin 1970-luvulla rakennettuihin kerrostaloihin ja tätä vanhempiin rakennuksiin. Rivitalojen korjauskustannukset olivat noin viidennes kaikista asunto-osakeyhtiöiden korjauksista. Vuoteen 2011 verrattuna rivitalojen korjauskustannusten kokonaisarvo nousi 42 prosenttia. Korjaukset kohdistuivat 1970- ja 1980-luvulla valmistuneisiin taloyhtiöihin.

Korjauskustannuksista yli 60 prosenttia kohdistui rakennusten julkisivuun ja LVI-järjestelmien korjauksiin kuten putkiremontteihin. Julkisivukorjauksia, rakennuksen ulkovaippaan kohdistuvia korjauksia, parvekeremontteja, kattokorjauksia, ikkunoiden ja ulko-ovien korjauksia tehtiin noin 400 miljoonalla eurolla. Noin viidennes asunto-osakeyhtiöiden kaikista korjauskustannuksista kohdistui rakennusten pohja- ja sisärakenteisiin, huoneistoihin ja sähköjärjestelmiin. Sekä kerros- että rivitaloissa valtaosa korjauskustannuksista kohdistui kahteen pääkorjausluokkaan, julkisivu- ja LVI-järjestelmien korjauksiin. Rivitaloissa näiden kahden pääkorjausluokan osuus oli noin 70 prosenttia kaikista rivitaloihin kohdistuneista korjauksista.

Asunto-osakeyhtiöiden korjaukset korjauskohteittain 2009–2012, prosenttiosuus

 Asunto-osakeyhtiöiden korjaukset korjauskohteittain 2009–2012, prosenttiosuus

Aravalainoitetut asuntoyhteisöt

Aravalainoitettuja asuntoyhteisöjä korjattiin noin 343 miljoonalla eurolla. Vuoteen 2011 verrattuna laskua oli 12 prosenttia. Perusparannuskustannukset laskivat noin neljänneksen, mutta vuosikorjaukset pysyivät samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2012 aineistossa pääkaupunkiseudun perusparannuskustannukset ovat alipeittäviä, koska aineistosta puuttuu yksi iso toimija. Muualla Suomessa vuokratalojen korjauskustannukset laskivat noin 5 prosenttia.

Asunto-osakeyhtiöiden korjaukset -tilasto perustuu noin 2 500 asunto-osakeyhtiön otokseen. Aravalainoitettujen asuntoyhteisöjen tilasto perustuu 16 suurimmalta kunnalliselta vuokrataloyhtiöltä sekä muutamalta suurelta valtakunnalliselta vuokrataloyhtiöltä kerättyihin tietoihin.

Muutoksia asunto-osakeyhtiöiden korjausten tilastoinnissa

Asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen tilastoinnissa on tehty muutoksia menetelmään ja tietojen käsittelyyn. Muutoksen yhteydessä tiedot on laskettu uudella menetelmällä vuodesta 2009 alkaen ja aikaisemmin julkaistut tiedot vuosilta 2009–2011 ovat muuttuneet. Vanhalla menetelmällä julkaistuja tietokantatauluja ei enää jatkossa päivitetä.


Lähde: Asuntoyhteisöjen korjaukset. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaj Isaksson 09 1734 3633, Atte Lintilä 09 1734 2914, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (237,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 13.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2958. Rakennusten ja asuntojen korjaukset 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kora/2012/01/kora_2012_01_2013-09-13_tie_001_fi.html