Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.9.2013

År 2012 ökade värdet av bostadsaktiebolagens reparationer med 5 procent jämfört med året innan

Bostadsaktiebolagen och de aravafinansierade bostadssamfunden reparerade sina byggnader för omkring 1,5 miljarder euro år 2012, vilket är en procent mer än år 2011. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadssamfundens reparationsbyggande.

Värdet av bostadssamfundens reparationer efter hustyp 2009-2012

Värdet av bostadssamfundens reparationer efter hustyp 2009-2012

Bostadsaktiebolag

Bostadsaktiebolagen reparerade sina byggnader för omkring 1,2 miljarder euro år 2012. Bostadsaktiebolagens reparationer utgjorde drygt tre fjärdedelar av alla bostadssamfunds reparationer. Jämfört med år 2011 ökade värdet av reparationerna med 5,1 procent.

Sett till hustyp låg reparationskostnaderna för flervåningshus nästan på samma nivå som år 2011, dvs. 900 miljoner euro. Reparationerna hänförde sig till gamla flervåningshus som byggts på 1970-talet och till ännu äldre byggnader. Reparationskostnaderna för radhus uppgick till omkring en femtedel av bostadsaktiebolagens alla reparationer. Jämfört med år 2011 steg det totala värdet av reparationskostnaderna för radhus med 42 procent. Reparationerna hänförde sig till bostadsbolag byggda på 1970- och 1980-talet.

Över 60 procent av reparationskostnaderna hänförde sig till byggnadernas fasader och reparationer av VVS-system såsom stambyten. Fasadreparationer, reparationer av byggnadens yttermantel, balkongrenoveringar, reparationer av tak samt reparationer av fönster och ytterdörrar gjordes för omkring 400 miljoner euro. Omkring en femtedel av bostadsaktiebolagens alla reparationskostnader hänförde sig till byggnadernas grund- och innerkonstruktioner, lägenheter och elsystem. Både i höghus och radhus hänförde sig merparten av reparationskostnaderna till två huvudklasser av reparationer: fasadreparationer och reparationer av VVS-system. I radhusen utgjorde dessa två huvudklasser av reparationer omkring 70 procent av radhusens alla reparationer.

Bostadsaktiebolagens reparationer efter byggnadens färdigställandeår 2011–2012, procentandel

 Bostadsaktiebolagens reparationer efter byggnadens färdigställandeår 2011–2012, procentandel

Aravafinansierade bostadssamfund

Aravafinansierade bostadssamfund reparerades för omkring 343 miljoner euro. Jämfört med år 2011 var minskningen 12 procent. Ombyggnadskostnaderna minskade med omkring en fjärdedel, men de årliga reparationerna låg på samma nivå som året innan. I 2012 års material är ombyggnadskostnaderna inom huvudstadsregionen ofullständiga, eftersom en stor aktör saknas i materialet. I övriga Finland minskade reparationskostnaderna för hyreshus med omkring 5 procent.

Statistiken över bostadsaktiebolagens reparationer bygger på ett urval av omkring 2 500 bostadsaktiebolag. Statistiken över aravafinansierade bostadssamfund består av uppgifter från de 16 största kommunala hyreshusbolagen samt från några stora landsomfattande hyreshusbolag.

Ändringar i statistikföringer av bostadsaktiebolagens reparationer

I statistikföringen av bostadsaktiebolagens reparationer har det gjorts ändringar i metoden och bearbetningen av uppgifter. I samband med ändringen har uppgifterna beräknats med en ny metod fr.o.m. år 2009 och tidigare publicerade uppgifter för åren 2009–2011 har reviderats. Databastabeller som publicerats med den gamla metoden kommer inte längre att uppdateras.


Källa: Bostadssamfundens renoveringsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson 09 1734 3633, Atte Lintilä 09 1734 2914, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (226,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 13.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Byggföretagens reparationsbyggande 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2012/01/kora_2012_01_2013-09-13_tie_001_sv.html