Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.11.2015

Asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat lähes kuudella miljardilla eurolla vuonna 2014

Tilastokeskuksen mukaan asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat asuntojaan ja asuinrakennuksiaan 5,8 miljardilla eurolla vuonna 2014. Yhteenlasketut korjauskustannukset pysyivät vuoden 2013 tasolla. Omakoti- ja paritaloja korjattiin 2,7 miljardilla eurolla. Kerrostalojen korjaamiseen kului 2,4 miljardia euroa ja rivitaloasuntoihin 730 miljoonaa euroa. Aravalainoitettuja asuntoyhteisöjä korjauskustannukset vuonna 2014 olivat 420 miljoonaa euroa ja vuotta aikaisemmin 480 miljoonaa euroa.

Suurin osa kerrostalojen korjauksista, 1,82 miljardia euroa, kului asunto-osakeyhtiön teettämiin korjauksiin ja loput 530 miljoonaa euroa kerrostaloasuntojen omistajien itse tekemiin tai teettämiin korjauksiin. Rivitaloyhtiöt korjasivat 430 miljoonalla eurolla ja rivitaloasuntojen omistajat 300 miljoonalla eurolla.

Asunnon omistajan itse tehdyissä korjauksissa ei ole huomioitu oman työn arvoa.

Korjauskustannukset talotyypeittäin ja rakennusosittain vuonna 2014, miljoonaa euroa

Rakennusosa Talotyyppi
  Omakoti- ja paritalot Rivitalot Kerrostalot Kaikki 2014 Kaikki 2013
Asunnon märkätilat 321 125 178 625 749
Asunnon keittiö 221 94 200 516 602
Asunnon asuin- ja muut tilat 423 77 154 654 883
Ulkopinnat ja rakenteet 810 169 642 1 620 1 510
Talotekniikka 556 173 917 1 645 1 496
Piha-alue ja -rakennukset 355 51 103 509 352
Taloyhtiön sisätilat 0 42 160 202 154
Yhteensä 2 687 730 2 354 5 771 5 745

Korjauskustannukset suhteutettuna asuinpinta-alaan olivat kerrostaloissa vuoden 2014 aikana 46,3 €/m². Rivitaloissa vastaava kustannuserä oli 31,5 €/m² ja omakotitaloissa 21,0 €/m².

Asunto-osakeyhtiöiltä kysyttiin suurista remonteista, jotka on suunniteltu tehtäväksi seuraavien kymmenen vuoden aikana. Julkisivuremontti on suunnitteilla yli 20 prosentilla kysymykseen vastanneista asunto-osakeyhtiöistä, samoin kuin kattoremontti. Käyttövesijärjestelmäremontti on suunnitteilla 18 prosentilla ja viemäröintijärjestelmäremontti 15 prosentilla vastanneista yhtiöistä.

Asunto-osakeyhtiöiden suunnitellut suuret remontit, prosenttia vastanneista

Asunto-osakeyhtiöiden suunnitellut suuret remontit, prosenttia vastanneista

Liike- ja toimistorakennuksia korjattiin yhteensä yli 1,5 miljardilla eurolla

Tilastokeskus on selvittänyt ensimmäistä kertaa liike- ja toimistorakennusten korjauskustannukset. Toimistorakennuksia korjattiin 910 miljoonalla eurolla vuonna 2014. Liikerakennusten osuus korjauksista oli 670 miljoonaa euroa. Kerrosalaan suhteutettuna korjauskustannukset olivat liikerakennuksissa 19 €/ m² ja toimistorakennuksissa 25 €/m².

Julkisia palvelurakennuksia korjattiin 1,2 miljardilla eurolla vuonna 2014. Julkisten palvelurakennusten korjauskustannukset on laskettu vuoden 2013 kustannuksien sekä myönnettyjen korjaus- ja laajennuslupien perusteella. Arvion mukaan julkisten palvelurakennusten korjauksiin käytettiin noin 6 prosenttia vähemmän rahaa kuin vuonna 2013.

Rakennusten korjauskustannukset rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan

Vuosi Rakennuksen käyttötarkoitus
  Liikerakennukset Toimistorakennukset Julkiset palvelurakennukset
2013 . 1) . 1) 1 298
2014 669 910 1 223 2)
1) Liike- ja toimistorakennuksien korjauskustannukset selvitettiin ensikertaa vuodelta 2014
2) Estimoitu korjaus- ja laajennuslupien perusteella

Lähde: Rakennusten ja asuntojen korjaukset. Tilastokeskus

Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331, Atte Lintilä 029 551 2914, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (250,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 11.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2958. Rakennusten ja asuntojen korjaukset 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kora/2014/02/kora_2014_02_2015-11-11_tie_002_fi.html