Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Muutoksia asunto-osakeyhtiöiden korjausten tilastoinnissa

Asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen tilastoinnissa on tehty muutoksia menetelmään ja tietojen käsittelyyn. Muutoksen yhteydessä tiedot on laskettu uudella menetelmällä vuodesta 2009 alkaen ja aikaisemmin julkaistut tiedot vuosilta 2009–2011 ovat muuttuneet. Vanhalla menetelmällä julkaistuja tietokantatauluja ei enää jatkossa päivitetä.

Otoskehikkoa on tarkistettu vastaamaan peremmin tutkittavaa ilmiötä ja aineistoon on tehty lisätarkistuksia sen laadunparantamiseksi. Tutkittavaa muuttujaa on tarkennettu ja siinä on nyt otettu avustukset huomioon.

Tilastomenetelmässä on otettu käyttöön outlierkäsittely. Aineistolle tehdään outlierien tarkastelu ja poikkeavat havainnot otetaan huomioon kun tiedot korotetaan perusjoukon tasolle. Tällä tarkastelulla varmistetaan, että poikkeavat havainnot eivät saa liian suurta painoarvoa korotettaessa aineistoa perusjoukon tasolle.

Otoksen ositusta ja painotusta on muutettu. Painotuksessa käytetystä jälkiosituksesta on luovuttu ja tehty aineistoon otoksen teon mukainen ositus.

Muutosten seurauksena korjausrakentamisen arvo on tarkentunut seuraavasti:

Vuosi Korjausrakentamisen arvo,
13.9.2013 julkistuksessa,
milj. euroa
Revisio, %
2009 1 172 11,7
2010 1 160 -5,7
2011 1 119 -15,1

 


Päivitetty 13.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2958. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kora/kora_2013-09-13_uut_001_fi.html