Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Ändringar i statistikföringen av bostadsaktiebolagens reparationer

I statistikföringen av bostadsaktiebolagens reparationer har det gjorts ändringar i metoden och bearbetningen av uppgifter. I samband med ändringen har uppgifterna beräknats med en ny metod fr.o.m. år 2009 och tidigare publicerade uppgifter för åren 2009–2011 har reviderats. Databastabeller som publicerats med den gamla metoden kommer inte längre att uppdateras.

Urvalsramen har reviderats för att bättre motsvara det fenomen som undersöks och tilläggsjusteringar har gjorts i materialet för att förbättra dess kvalitet. Den variabel som undersöks har preciserats och i den har nu understöd beaktats.

I statistikmetoden har man tagit i bruk hantering av outliers. Materialet granskas för outliers och avvikande observationer beaktas då uppgifter upphöjs till populationsnivå. Med denna granskning säkerställs att avvikande observationer inte får en för stor vikt då materialet upphöjs till populationsnivå.

Stratifieringen och viktningen av urvalet har ändrats. Man har avstått från den efterstratifiering som använts i viktningen och materialet har stratifierats vid urvalsdragningen.

Till följd av ändringarna har värdet av reparationsbyggandet reviderats enligt följande:

År Värdet av
reparationsbyggandet, i
offentliggörandet 13.9.2013,
mn euro
Revidering, %
2009 1 172 11,7
2010 1 160 -5,7
2011 1 119 -15,1

 


Senast uppdaterad 13.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/kora_2013-09-13_uut_001_sv.html