Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Koululaitoksen käyttömenojen reaalikehitys1) käyttökohteen mukaan 1995-2002

Käyttökohde Vuosi Muutos 2001-2002
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 %
milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa
Esiopetus2) .. .. .. .. .. 94 206 220 6,9
Perusopetus3) 2 627 2 671 2 693 2 683 2 738 2 734 2 796 2 833 1,3
Lukiokoulutus3) 474 478 483 474 486 503 509 518 1,8
Ammatillinen koulutus 1 348 1 255 1 115 1 033 1 012 977 985 1 018 3,4
Oppisopimuskoulutus 35 52 78 103 101 96 101 102 1,5
Ammattikorkeakoulukoulutus 172 210 290 387 506 558 603 617 2,3
Yliopistokoulutus ja -tutkimus4) 1 043 1 187 1 243 1 297 1 330 1 364 1 351 1 424 5,4
Muu koulutus5) 293 312 319 319 295 298 313 314 0,4
Hallinto 127 133 132 130 111 118 115 113 -1,0
Opintotuki 678 621 628 638 628 647 691 683 -1,1
Yhteensä 6 797 6 920 6 981 7 064 7 207 7 388 7 670 7 843 2,3
Käyttömenojen BKT-osuus, % 6,5 6,5 6,1 5,8 5,8 5,7 5,9 6,0  
1) Käyttömenot on muutettu vuoden 2000 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla. Markkamääräiset arvot on muutettu euromääräisiksi euron kiinteällä kurssilla, 1 euro = 5,94573 markkaa.
2) Elokuussa 2000 alkanut 6-vuotiaiden lasten maksuton esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa. Ennen elokuuta 2000 peruskoulun esiopetuksen menot sisältyvät perusopetuksen menoihin.
3) Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut vuosina 1995-2001. Vuosina 1999-2002 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
4) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995.
5) Ei sisällä kansanopistojen tutkintoon johtavaa koulutusta vuosina 1999-2002.

Päivitetty 7.12.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2002, Koululaitoksen käyttömenojen reaalikehitys1) käyttökohteen mukaan 1995-2002 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2002/kotal_2002_2004-12-07_tau_001.html