Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 7.12.2004

Koululaitoksen käyttömenot nousivat 2,3 prosenttia vuonna 2002

Koululaitoksen käyttömenot nousivat Tilastokeskuksen mukaan reaalisesti 2,3 prosenttia vuonna 2002. Käyttömenot kasvoivat kaikilla koulutussektoreilla. Koululaitoksen käyttömenot olivat yhteensä 8,3 miljardia euroa vuonna 2002. Myös opiskelijakohtaiset menot nousivat reaalisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Bruttokansantuotteeseen suhteutettuna koululaitoksen käyttömenot ovat kasvaneet 2000-luvun alussa.

Suurimman osuuden koululaitoksen käyttömenoista muodostavat perusopetuksen kustannukset. Perusopetukseen käytettiin vuonna 2002 3,0 miljardia euroa. Seuraavaksi suurimmat osuudet olivat yliopistokoulutuksella ja -tutkimuksella, johon käytettiin 1,5 miljardia euroa ja ammatillisella koulutuksella, johon käytettiin 1,1 miljardia euroa.

Koululaitoksen käyttömenot käyttökohteen mukaan 2002

Käyttökohde milj. euroa %
Esiopetus1) 234 2,8
Perusopetus 3 012 36,1
Lukiokoulutus 551 6,6
Ammatillinen koulutus 1 082 13,0
Oppisopimuskoulutus 109 1,3
Ammattikorkeakoulukoulutus 656 7,9
Yliopistokoulutus ja -tutkimus2) 1 514 18,2
Muu koulutus 334 4,0
Hallinto 121 1,4
Opintotuki 727 8,7
Yhteensä 8 339 100,0
1) Elokuussa 2000 alkanut 6-vuotiaiden lasten maksuton esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa.
2) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Tuononen (09) 1734 3504, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 7.12.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2002. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2002/kotal_2002_2004-12-07_tie_001.html