Oppilaitosten käyttömenot opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 2004

1) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen.
2) Opiskelijakohtaisten menojen laskennassa poissaoleviksi ilmoittautuneet uudet opiskelijat eivät sisälly ammattikorkeakoulukoulutuksen opiskelijamääriin.

 

 

 


Päivitetty 19.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2004, Oppilaitosten käyttömenot opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 2004 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2004/kotal_2004_2006-06-19_kuv_001.html