Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.6.2006

Driftsutgifterna för skolväsendet ökade år 2004

Enligt Statistikcentralen ökade driftsutgifterna för skolväsendet år 2004 reellt sett med 1,2 procent. Driftsutgifterna för skolväsendet var totalt 9,1 miljarder euro. Också utgifterna per elev ökade år 2004 jämfört med föregående år. I relation till bruttonationalprodukten har driftsutgifterna för skolväsendet ökat under början av 2000-talet. År 2004 var driftsutgifterna för skolväsendet i relation till bruttonationalprodukten på samma nivå som föregående år.

Den största andelen av driftsutgifterna för skolväsendet utgörs av kostnader för den grundläggande undervisningen. År 2004 användes 3,3 miljarder euro för den grundläggande undervisningen. De näst största andelarna av driftsutgifterna hade universitetsutbildningen och -forskningen, dvs. 1,7 miljarder euro, och yrkesutbildningen, för vilken man använde 1,2 miljarder euro.

Driftsutgifter för skolväsendet efter användningsmål år 2004

Användningsmål mn euro %
Förskoleundervisning1) 254 2,8
Grundläggande undervisning 3 278 36,1
Gymnasieutbildning 583 6,4
Yrkesutbildning 1 193 13,1
Läroavtalsutbildning 129 1,4
Yrkeshögskoleutbildning 711 7,8
Universitetsutbildning och -forskning2) 1 664 18,3
Övrig utbildning 351 3,9
Förvaltning 182 2,0
Studiestöd 735 8,1
Totalt 9 080 100,0
1) Förskoleundervisning för 6-åringar i daghem och grundskolor.
2) Inkl. universitetens externa forskningsfinansiering.

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Tuononen (09) 1734 3504, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 19.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsekonomi [e-publikation].
ISSN=1799-0955. 2004. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kotal/2004/kotal_2004_2006-06-19_tie_001_sv.html