Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.5.2007

Koululaitoksen käyttömenot kasvoivat vuonna 2005

Koululaitoksen käyttömenot kasvoivat Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2005 edelliseen vuoteen verrattuna 2,8 prosenttia. Koulutussektoreista eniten kasvoivat esi- ja perusopetuksen sekä ammatillisen koulutuksen menot. Opiskelijakohtaiset menot kasvoivat vuonna 2005 edelliseen vuoteen verrattuna 3,2 prosenttia. Opiskelijakohtaiset menot kasvoivat eniten esi- ja perusopetuksessa.

Reaalisesti koululaitoksen käyttömenot pysyivät vuonna 2005 jokseenkin samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Opiskelijakohtaiset menot kasvoivat reaalisesti hieman. Bruttokansantuotteeseen suhteutettuna koululaitoksen käyttömenot laskivat hiukan vuonna 2005.

Koululaitoksen käyttömenot olivat yhteensä 9,3 miljardia euroa vuonna 2005. Suurimman osuuden koululaitoksen käyttömenoista muodostavat perusopetuksen kustannukset. Perusopetukseen käytettiin 3,4 miljardia euroa vuonna 2005. Seuraavaksi suurimmat osuudet olivat yliopistokoulutuksella ja -tutkimuksella, johon käytettiin 1,7 miljardia euroa ja ammatillisella koulutuksella, johon käytettiin 1,2 miljardia euroa.

Koululaitoksen käyttömenot käyttökohteen mukaan 2005

Käyttökohde milj. euroa %
Esiopetus1) 269 2,9
Perusopetus 3 413 36,5
Lukiokoulutus 600 6,4
Ammatillinen koulutus 1 245 13,3
Oppisopimuskoulutus 132 1,4
Ammattikorkeakoulukoulutus 726 7,8
Yliopistokoulutus ja -tutkimus2) 1 671 17,9
Muu koulutus 361 3,9
Hallinto 190 2,0
Opintotuki 732 7,8
Yhteensä 9 338 100,0
1) 6-vuotiaiden lasten esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa.
2) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen.

Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Tuononen (09) 1734 3504, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 15.5.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2005/kotal_2005_2007-05-16_tie_001.html