Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Koululaitoksen käyttömenojen reaalikehitys1) käyttökohteen mukaan 1995-2007

Käyttökohde Vuosi
1995
milj. euroa
Vuosi
2000
milj. euroa
Vuosi
2001
milj. euroa
Vuosi
2002
milj. euroa
Vuosi
2003
milj. euroa
Vuosi
2004
milj. euroa
Vuosi
2005
milj. euroa
Vuosi
2006
milj. euroa
Vuosi
2007
milj. euroa
Muutos
2006-2007

%
Esiopetus2) .. 121 261 276 277 281 289 284 285 0,5
Perusopetus3) 3 374 3 517 3 546 3 547 3 592 3 629 3 673 3 695 3 667 -0,7
Lukiokoulutus3) 609 647 646 649 644 646 646 645 635 -1,5
Ammatillinen koulutus4) 1 646 1 190 1 174 1 202 1 217 1 246 1 273 1 320 1 318 -0,2
Oppisopimuskoulutus 45 124 128 128 133 143 142 145 169 16,5
Ammattikorkeakoulukoulutus4) 206 676 726 733 753 760 757 795 784 -1,4
Yliopistokoulutus ja -tutkimus5) 1 339 1 755 1 713 1 783 1 779 1 841 1 798 1 812 1 806 -0,4
Muu koulutus6) 376 383 397 393 388 389 389 390 389 -0,2
Hallinto 202 208 204 198 206 201 205 199 199 -0,1
Opintotuki 871 833 877 857 829 813 787 773 731 -5,4
Yhteensä 8 668 9 454 9 671 9 766 9 817 9 949 9 959 10 060 9 985 -0,7
1) Käyttömenot on muutettu vuoden 2007 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla.
2) Elokuussa 2000 alkanut 6-vuotiaiden lasten esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa. Ennen elokuuta 2000 peruskoulun esiopetuksen menot sisältyvät perusopetuksen menoihin.
3) Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut vuosina 1995-2001. Vuosina 2000-2007 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
4) Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulukoulutuksen menot eivät sisällä pieniä hankkeita.
5) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995.
6) Ei sisällä kansanopistojen tutkintoon johtavaa koulutusta vuosina 2000-2007.

Päivitetty 8.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2007, Koululaitoksen käyttömenojen reaalikehitys1) käyttökohteen mukaan 1995-2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2007/kotal_2007_2009-05-08_tau_002.html