Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Oppilaitosten käyttömenojen reaalikehitys1) opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 1995-2007

Koulutussektori Vuosi
1995
euroa
Vuosi
2000
euroa
Vuosi
2001
euroa
Vuosi
2002
euroa
Vuosi
2003
euroa
Vuosi
2004
euroa
Vuosi
2005
euroa
Vuosi
2006
euroa
Vuosi
2007
euroa
Muutos
2006-2007
%
Esiopetus .. 4 100 4 300 4 500 4 600 4 800 5 000 4 900 5 000 1,3
Perusopetus2) 5 700 5 900 6 000 6 000 6 100 6 200 6 300 6 400 6 500 0,7
Lukiokoulutus2) 4 500 4 600 4 600 4 700 4 700 4 800 4 900 4 900 4 900 -1,3
Ammatillinen koulutus3) 9 400 9 100 9 000 9 200 9 100 9 100 9 100 9 200 9 000 -1,4
Ammattikorkeakoulukoulutus4) .. 6 300 6 300 6 100 6 200 6 100 6 000 6 300 6 200 -1,6
Yliopistokoulutus ja -tutkimus5) 10 300 11 300 10 700 10 900 10 600 10 700 10 300 10 300 10 200 -0,4
Yhteensä 6 800 6 800 6 700 6 800 6 800 6 900 7 000 7 100 7 100 -0,1
1) Käyttömenot on muutettu vuoden 2007 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla.
2) Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut vuosina 1995-2001. Vuosina 2000-2007 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
3) Ei sisällä pieniä hankkeita.
4) Opiskelijakohtaisten menojen laskennassa poissaoleviksi ilmoittautuneet uudet opiskelijat eivät sisälly ammattikorkeakoulukoulutuksen opiskelijamääriin. Ei sisällä pieniä hankkeita.
5) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995.

Päivitetty 8.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2007, Oppilaitosten käyttömenojen reaalikehitys1) opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 1995-2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2007/kotal_2007_2009-05-08_tau_004.html