Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.5.2009

Koululaitoksen käyttömenot kasvoivat vuonna 2007

Koululaitoksen käyttömenot kasvoivat Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2007 edelliseen vuoteen verrattuna 3,6 prosenttia. Koulutussektoreista eniten kasvoivat oppisopimuskoulutuksen ja esiopetuksen menot. Opiskelijakohtaiset menot kasvoivat vuonna 2007 edelliseen vuoteen verrattuna 4,3 prosenttia. Opiskelijakohtaiset menot kasvoivat eniten esiopetuksessa ja perusopetuksessa.

Reaalisesti koululaitoksen käyttömenot vähenivät hieman. Opiskelijakohtaiset menot pysyivät reaalisesti ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Bruttokansantuotteeseen suhteutettuna koululaitoksen käyttömenot vähenivät vuonna 2007 eli bruttokansantuote kasvoi nopeammin kuin koulutusmenot.

Koululaitoksen käyttömenot olivat yhteensä 10,0 miljardia euroa vuonna 2007. Suurimman osuuden koululaitoksen käyttömenoista muodostavat perusopetuksen kustannukset. Perusopetukseen käytettiin 3,7 miljardia euroa vuonna 2007. Seuraavaksi suurimmat osuudet olivat yliopistokoulutuksella ja -tutkimuksella, johon käytettiin 1,8 miljardia euroa ja ammatillisella koulutuksella, johon käytettiin 1,3 miljardia euroa.

Koululaitoksen käyttömenot käyttökohteen mukaan 2007

Käyttökohde milj. euroa %
Esiopetus1) 285 2,9
Perusopetus 3 667 36,7
Lukiokoulutus 635 6,4
Ammatillinen koulutus 1 318 13,2
Oppisopimuskoulutus 169 1,7
Ammattikorkeakoulukoulutus 784 7,9
Yliopistokoulutus ja -tutkimus2) 1 806 18,1
Muu koulutus 389 3,9
Hallinto 199 2,0
Opintotuki 731 7,3
Yhteensä 9 985 100,0
1) 6-vuotiaiden lasten esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa.
2) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Tuononen (09) 1734 3504, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 8.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2007/kotal_2007_2009-05-08_tie_001.html