Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Koululaitoksen käyttömenot käyttökohteen mukaan 1995–2008

Käyttökohde Vuosi Muutos 2007-2008
1995 2000 2005 2006 2007 2008
milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa %
Esiopetus 1) .. 94 269 272 285 294 3,2
Perusopetus 2) 2 379 2 734 3 413 3 538 3 667 3 889 6,0
Lukiokoulutus 2) 429 503 600 618 635 665 4,7
Ammatillinen koulutus 3) 1 161 925 1 183 1 264 1 318 1 436 9,0
Oppisopimuskoulutus 32 96 132 139 169 212 25,6
Ammattikorkeakoulukoulutus 3) 145 525 704 762 784 834 6,3
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 4) 945 1 364 1 671 1 736 1 806 1 925 6,6
Muu koulutus 5) 265 298 361 374 389 414 6,3
Hallinto 143 161 190 191 199 218 9,6
Opintotuki 614 648 732 740 731 768 5,0
Yhteensä 6 113 7 348 9 253 9 634 9 985 10 655 6,7
Käyttömenot suhteessa BKT:hen, % 6,4 5,6 5,9 5,8 5,6 5,8  
1) Elokuussa 2000 alkanut 6-vuotiaiden lasten esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa. Ennen elokuuta 2000 peruskoulun esiopetuksen menot sisältyvät perusopetuksen menoihin.
2) Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut vuosina 1995-2000. Vuosina 2000-2008 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
3) Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulukoulutuksen menot eivät sisällä pieniä hankkeita.
4) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995.
5) Ei sisällä kansanopistojen tutkintoon johtavaa koulutusta vuosina 2000-2008.

Lähde: Koulutustilastot 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Tuononen (09) 1734 3504, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.05.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2008, Koululaitoksen käyttömenot käyttökohteen mukaan 1995–2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2008/kotal_2008_2010-05-12_tau_001_fi.html