Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Driftsutgifterna för skolväsendet efter användningsmål 1995–2008

Användningsmål År Förändring 2007-2008
1995 2000 2005 2006 2007 2008
mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro %
Förskoleundervisning 1) .. 94 269 272 285 294 3,2
Grundläggande undervisning 2) 2 379 2 734 3 413 3 538 3 667 3 889 6,0
Gymnasieutbildning 2) 429 503 600 618 635 665 4,7
Yrkesutbildning 3) 1 161 925 1 183 1 264 1 318 1 436 9,0
Läroavtalsutbildning 32 96 132 139 169 212 25,6
Yrkeshögskoleutbildning 3) 145 525 704 762 784 834 6,3
Universitetsutbildning och -forskning 4) 945 1 364 1 671 1 736 1 806 1 925 6,6
Övrig utbildning 5) 265 298 361 374 389 414 6,3
Förvaltning 143 161 190 191 199 218 9,6
Studiestöd 614 648 732 740 731 768 5,0
Totalt 6 113 7 348 9 253 9 634 9 985 10 655 6,7
Driftsutgifterna för skolväsendet i relation till bruttonationalprodukten, % 6,4 5,6 5,9 5,8 5,6 5,8  
1) Förskoleundervisning för 6–åringar i daghem och grundskolor, som började i augusti 2000. Före augusti 2000 ingår utgifterna för förskoleundervisning i grundskolor i utgifterna för grundläggande undervisning.
2) Utgifterna inkluderar kalkylmässigt arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgifter för kommunernas undervisningspersonal åren 1995–2000. Åren 2000–2008 inkluderar också grundläggande undervisning och gymnasieutbildning i folkhögskolor.
3) Yrkesutbildningens och yrkeshögskoleutbildningens utgifter inkluderar inte små projekt.
4) Inkluderar universitetens externa forskningsfinansiering. År 1995 inkluderar bara delvis de hyror som uppbärs av Statens fastighetsverk.
5) Inkluderar inte folkhögskolornas utbildning som leder till examen åren 2000–2008.

Källa: Utbildning 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Tuononen (09) 1734 3504, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 12.05.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsekonomi [e-publikation].
ISSN=1799-0955. 2008, Driftsutgifterna för skolväsendet efter användningsmål 1995–2008 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kotal/2008/kotal_2008_2010-05-12_tau_001_sv.html