Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Koululaitoksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 1995–2008 1)

Käyttökohde Vuosi Muutos 2007-2008
1995 2000 2005 2006 2007 2008
milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa %
Esiopetus 2) .. 130 308 304 303 294 -2,9
Perusopetus 3) 3 611 3 762 3 912 3 957 3 897 3 889 -0,2
Lukiokoulutus 3) 652 692 688 691 675 665 -1,5
Ammatillinen koulutus 4) 1 761 1 272 1 356 1 413 1 400 1 436 2,6
Oppisopimuskoulutus 48 132 151 155 180 212 18,2
Ammattikorkeakoulukoulutus 4) 221 723 807 852 834 834 0,0
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 5) 1 434 1 877 1 915 1 941 1 919 1 925 0,3
Muu koulutus 6) 402 409 414 418 414 414 0,0
Hallinto 216 222 218 214 212 218 3,1
Opintotuki 932 891 839 828 777 768 -1,2
Yhteensä 9 277 10 110 10 608 10 773 10 612 10 655 0,4
1) Käyttömenot on muutettu vuoden 2008 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla.
2) Elokuussa 2000 alkanut 6–vuotiaiden lasten esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa. Ennen elokuuta 2000 peruskoulun esiopetuksen menot sisältyvät perusopetuksen menoihin.
3) Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut vuosina 1995–2000. Vuosina 2000–2008 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
4) Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulukoulutuksen menot eivät sisällä pieniä hankkeita.
5) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995.
6) Ei sisällä kansanopistojen tutkintoon johtavaa koulutusta vuosina 2000–2008.

Lähde: Koulutustilastot 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Tuononen (09) 1734 3504, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.05.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2008, Koululaitoksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 1995–2008 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2008/kotal_2008_2010-05-12_tau_002_fi.html