Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Oppilaitosten käyttömenojen reaalikehitys opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 1995–2008 1)

Koulutussektori Vuosi Muutos 2007-2008
1995 2000 2005 2006 2007 2008
euroa euroa euroa euroa euroa euroa %
Esiopetus .. 4 400 5 400 5 300 5 300 5 200 -1,8
Perusopetus 2) 6 100 6 300 6 700 6 900 6 900 7 000 1,4
Lukiokoulutus 2) 4 900 4 900 5 200 5 300 5 200 5 200 -0,5
Ammatillinen koulutus 3) 10 100 9 700 9 600 9 800 9 600 9 700 1,2
Ammattikorkeakoulukoulutus 4) .. 6 700 6 400 6 800 6 600 6 600 0,0
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 5) 11 000 12 100 10 900 11 000 10 900 11 300 3,9
Yhteensä 7 300 7 300 7 400 7 600 7 500 7 600 1,4
1) Käyttömenot on muutettu vuoden 2008 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla.
2) Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut vuosina 1995–2000. Vuosina 2000–2008 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
3) Ei sisällä pieniä hankkeita.
4) Opiskelijakohtaisten menojen laskennassa poissaoleviksi ilmoittautuneet uudet opiskelijat eivät sisälly ammattikorkeakoulukoulutuksen opiskelijamääriin. Ei sisällä pieniä hankkeita.
5) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995.

Lähde: Koulutustilastot 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Tuononen (09) 1734 3504, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.05.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2008, Oppilaitosten käyttömenojen reaalikehitys opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 1995–2008 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2008/kotal_2008_2010-05-12_tau_004_fi.html