Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Koululaitoksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 1995–2009 1)

Käyttökohde Vuosi Muutos 2008–2009
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009
milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa %
Esiopetus 2) .. 134 319 315 315 306 305 -0,4
Perusopetus 3) 3 735 3 887 4 051 4 099 4 045 4 046 3 978 -1,7
Lukiokoulutus 3) 674 715 712 716 701 692 681 -1,6
Ammatillinen koulutus 4) 1 822 1 315 1 404 1 464 1 453 1 495 1 519 1,6
Oppisopimuskoulutus 49 137 156 161 187 221 194 -12,3
Ammattikorkeakoulukoulutus 4) 228 747 835 883 865 867 865 -0,3
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 5) 1 483 1 940 1 983 2 011 1 992 2 003 2 020 0,9
Muu koulutus 6) 416 423 429 433 430 431 428 -0,7
Hallinto 224 229 226 221 220 227 240 5,8
Opintotuki 964 921 869 858 807 799 860 7,7
Yhteensä 9 595 10 447 10 985 11 161 11 013 11 087 11 091 0,0
1) Käyttömenot on muutettu vuoden 2009 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla.
2) Elokuussa 2000 alkanut 6–vuotiaiden lasten esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa. Ennen elokuuta 2000 peruskoulun esiopetuksen menot sisältyvät perusopetuksen menoihin.
3) Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut vuosina 1995–2000. Vuosina 2000–2009 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
4) Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulukoulutuksen menot eivät sisällä pieniä hankkeita.
5) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995.
6) Ei sisällä kansanopistojen tutkintoon johtavaa koulutusta vuosina 2000–2009.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Tuononen (09) 1734 3504, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2009, Liitetaulukko 2. Koululaitoksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 1995–2009 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2009/kotal_2009_2011-05-12_tau_002_fi.html