Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Koululaitoksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 1995–2010 1)

Käyttökohde Vuosi Muutos 2009–2010
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa %
Esiopetus 2) .. 138 329 325 324 314 313 312 -0,5
Perusopetus 3) 3 853 4 013 4 176 4 223 4 161 4 150 4 085 4 120 0,9
Lukiokoulutus 3) 695 738 734 738 721 710 699 695 -0,5
Ammatillinen koulutus 4) 1 880 1 357 1 447 1 508 1 495 1 533 1 560 1 614 3,4
Oppisopimuskoulutus 51 141 161 166 192 227 199 177 -11,3
Ammattikorkeakoulukoulutus 4) 235 771 861 909 890 890 888 896 1,0
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 5) 1 530 2 002 2 044 2 072 2 049 2 054 2 074 2 162 4,3
Muu koulutus 6) 429 437 442 446 442 442 439 442 0,8
Hallinto 231 237 233 228 226 233 247 242 -1,9
Opintotuki 995 951 895 884 830 819 883 871 -1,4
Yhteensä 9 899 10 785 11 322 11 498 11 329 11 372 11 387 11 532 1,3
1) Käyttömenot on muutettu vuoden 2010 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla.
2) Elokuussa 2000 alkanut 6–vuotiaiden lasten esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa. Ennen elokuuta 2000 peruskoulun esiopetuksen menot sisältyvät perusopetuksen menoihin.
3) Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut vuosina 1995–2000. Vuosina 2000–2010 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
4) Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulukoulutuksen menot eivät sisällä pieniä hankkeita.
5) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen.Yliopistolain uudistuksen aiheuttamista muutoksista johtuen vuoden 2010 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin. Vuonna 2010 ei sisällä siirtomäärärahoja yliopistojen toimintamenoihin ja yliopistojen yhteisiin menoihin. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995.
6) Ei sisällä kansanopistojen tutkintoon johtavaa koulutusta vuosina 2000–2010.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Tuononen 09 1734 3504, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2010, Liitetaulukko 2. Koululaitoksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 1995–2010 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2010/kotal_2010_2012-05-11_tau_002_fi.html