Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Oppilaitosten käyttömenot opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 1995–2010

Koulutussektori Vuosi Muutos 2009-2010
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa %
Esiopetus .. 3 200 4 700 4 700 5 000 5 200 5 300 5 400 0,2
Perusopetus 1) 4 000 4 600 5 900 6 200 6 500 7 000 7 300 7 600 4,9
Lukiokoulutus 1) 3 200 3 600 4 500 4 700 4 900 5 200 5 400 5 500 2,6
Ammatillinen koulutus 2) 6 600 7 000 8 400 8 800 9 000 9 700 9 900 10 100 2,2
Ammattikorkeakoulukoulutus 3) .. 4 900 5 600 6 100 6 200 6 600 6 800 6 900 1,3
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 4) 7 200 8 800 9 500 9 800 10 200 11 300 12 100 12 800 5,3
Yhteensä 4 800 5 300 6 500 6 800 7 100 7 600 7 900 8 300 4,2
1) Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut vuosina 1995–2000. Vuosina 2000–2010 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
2) Ei sisällä pieniä hankkeita.
3) Opiskelijakohtaisten menojen laskennassa poissaoleviksi ilmoittautuneet uudet opiskelijat eivät sisälly ammattikorkeakoulukoulutuksen opiskelijamääriin. Ei sisällä pieniä hankkeita.
4) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen.Yliopistolain uudistuksen aiheuttamista muutoksista johtuen vuoden 2010 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin. Vuonna 2010 ei sisällä siirtomäärärahoja yliopistojen toimintamenoihin ja yliopistojen yhteisiin menoihin. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Tuononen 09 1734 3504, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2010, Liitetaulukko 3. Oppilaitosten käyttömenot opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 1995–2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2010/kotal_2010_2012-05-11_tau_003_fi.html