Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Koululaitoksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 1995–2011 1)

Käyttökohde Vuosi Muutos 2010–2011
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa %
Esiopetus 2) .. 142 339 335 334 324 325 325 323 -0,6
Perusopetus 3) 3 973 4 138 4 305 4 354 4 290 4 280 4 233 4 289 4 231 -1,4
Lukiokoulutus 3) 717 761 757 760 743 732 724 724 713 -1,5
Ammatillinen koulutus 4) 1 938 1 399 1 492 1 555 1 542 1 581 1 617 1 680 1 695 0,9
Oppisopimuskoulutus 53 146 166 171 198 234 206 184 170 -7,6
Ammattikorkeakoulukoulutus 4) 243 795 888 938 918 917 920 933 921 -1,3
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 5) 1 577 2 065 2 108 2 136 2 113 2 118 2 149 2 251 2 330 3,5
Muu koulutus 6) 443 450 456 460 456 455 455 461 462 0,4
Hallinto 238 244 240 235 233 240 256 252 238 -5,6
Opintotuki 1 026 980 923 911 856 845 916 907 847 -6,6
Yhteensä 10 207 11 121 11 674 11 856 11 681 11 726 11 802 12 003 11 930 -0,6
1) Käyttömenot on muutettu vuoden 2011 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla.
2) Elokuussa 2000 alkanut 6-vuotiaiden lasten esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa. Ennen elokuuta 2000 peruskoulun esiopetuksen menot sisältyvät perusopetuksen menoihin.
3) Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut vuosina 1995–2000. Vuosina 2000–2011 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
4) Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulukoulutuksen menot eivät sisällä pieniä hankkeita.
5) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen.Yliopistolain uudistuksen aiheuttamista muutoksista johtuen vuodesta 2010 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995. Vuonna 2010 ei sisällä siirtomäärärahoja yliopistojen toimintamenoihin ja yliopistojen yhteisiin menoihin.
6) Ei sisällä kansanopistojen tutkintoon johtavaa koulutusta vuosina 2000–2011.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 09 1734 2594, Mika Tuononen 09 1734 3504, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 8.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2011, Liitetaulukko 2. Koululaitoksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 1995–2011 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2011/kotal_2011_2013-05-08_tau_002_fi.html