Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Oppilaitosten käyttömenojen reaalikehitys opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 1995–2011 1)

Koulutussektori Vuosi Muutos 2010-2011
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa %
Esiopetus .. 4 800 5 900 5 800 5 800 5 700 5 700 5 600 5 500 -1,5
Perusopetus 2) 6 800 7 000 7 400 7 600 7 600 7 700 7 700 7 900 7 900 -0,4
Lukiokoulutus 2) 5 300 5 400 5 700 5 800 5 700 5 700 5 700 5 700 5 600 -1,7
Ammatillinen koulutus 3) 11 100 10 700 10 600 10 800 10 600 10 700 10 500 10 500 10 500 -0,6
Ammattikorkeakoulukoulutus 4) .. 7 400 7 100 7 400 7 300 7 300 7 200 7 200 7 000 -2,9
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 5) 12 100 13 300 12 000 12 100 12 000 12 400 12 900 13 300 13 800 3,4
Yhteensä 8 000 8 000 8 200 8 300 8 300 8 400 8 500 8 600 8 600 0,1
1) Käyttömenot on muutettu vuoden 2011 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla.
2) Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut vuosina 1995–2000. Vuosina 2000–2011 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
3) Ei sisällä pieniä hankkeita.
4) Opiskelijakohtaisten menojen laskennassa poissaoleviksi ilmoittautuneet uudet opiskelijat eivät sisälly ammattikorkeakoulukoulutuksen opiskelijamääriin. Ei sisällä pieniä hankkeita.
5) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Yliopistolain uudistuksen aiheuttamista muutoksista johtuen vuodesta 2010 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995. Vuonna 2010 ei sisällä siirtomäärärahoja yliopistojen toimintamenoihin ja yliopistojen yhteisiin menoihin.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 09 1734 2594, Mika Tuononen 09 1734 3504, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 8.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2011, Liitetaulukko 4. Oppilaitosten käyttömenojen reaalikehitys opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 1995–2011 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2011/kotal_2011_2013-05-08_tau_004_fi.html