Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Koululaitoksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 1995–2012 1)

Käyttökohde Vuosi Muutos 2011–2012
1995 2000 2005 2010 2011 2012
milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa %
Esiopetus 2) .. 147 351 335 334 342 2,4
Perusopetus 3) 4 106 4 276 4 449 4 430 4 380 4363 -0,4
Lukiokoulutus 3) 741 786 782 748 738 727 -1,5
Ammatillinen koulutus 4) 2 003 1 446 1 542 1 735 1 755 1 736 -1,1
Oppisopimuskoulutus 54 150 172 190 176 171 -2,7
Ammattikorkeakoulukoulutus 4) 251 822 918 964 954 928 -2,7
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 5) 1 630 2 134 2 178 2 325 2 412 2 340 -3,0
Muu koulutus 6) 457 465 471 476 479 478 -0,2
Hallinto 246 252 248 260 247 227 -7,8
Opintotuki 1 060 1 013 954 936 877 837 -4,6
Yhteensä 10 548 11 492 12 064 12 400 12 352 12 149 -1,6
1) Käyttömenot on muutettu vuoden 2012 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla.
2) Elokuussa 2000 alkanut 6-vuotiaiden lasten esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa. Ennen elokuuta 2000 peruskoulun esiopetuksen menot sisältyvät perusopetuksen menoihin.
3) Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut vuosina 1995–2000. Vuosina 2000–2012 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
4) Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulukoulutuksen menot eivät sisällä pieniä hankkeita.
5) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen.Yliopistolain uudistuksen aiheuttamista muutoksista johtuen vuodesta 2010 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995. Vuonna 2010 ei sisällä siirtomäärärahoja yliopistojen toimintamenoihin ja yliopistojen yhteisiin menoihin.
6) Ei sisällä kansanopistojen tutkintoon johtavaa koulutusta vuosina 2000–2012.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 09 1734 2594, Mika Tuononen 09 1734 3504, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 8.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2012, Liitetaulukko 2. Koululaitoksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 1995–2012 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2012/kotal_2012_2014-05-08_tau_002_fi.html