Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.5.2014

Driftsutgifterna för skolväsendet ökade år 2012

Enligt Statistikcentralen ökade driftsutgifterna för skolväsendet med 1,8 procent år 2012 jämfört med året innan. Driftsutgifterna för skolväsendet var totalt 12,1 miljarder euro år 2012. Den största andelen av driftsutgifterna för skolväsendet utgörs av kostnader för den grundläggande undervisningen. År 2012 användes 4,4 miljarder euro för den grundläggande undervisningen. De näst största andelarna av driftsutgifterna hade universitetsutbildningen och -forskningen, dvs. 2,3 miljarder euro, och yrkesutbildningen, för vilken man använde 1,7 miljarder euro.

Driftsutgifter för skolväsendet efter användningsmål år 2012

Användningsmål mn euro %
Förskoleundervisning 1) 342 2,8
Grundläggande undervisning 4 363 35,9
Gymnasieutbildning 727 6,0
Yrkesutbildning 1 736 14,3
Läroavtalsutbildning 171 1,4
Yrkeshögskoleutbildning 928 7,6
Universitetsutbildning och -forskning 2) 2 340 19,3
Övrig utbildning 478 3,9
Förvaltning 227 1,9
Studiestöd 837 6,9
Totalt 12 149 100,0
1) Förskoleundervisning för 6-åringar i daghem och grundskolor.
2) Inkl. universitetens externa forskningsfinansiering.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 09 1734 2594, Mika Tuononen 09 1734 3504, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsekonomi [e-publikation].
ISSN=1799-0955. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kotal/2012/kotal_2012_2014-05-08_tie_001_sv.html