Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Driftsutgifterna för skolväsendet efter användningsmål 1995–2013

Användningsmål År   Förändring 2012-2013
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013
mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro %
Förskoleundervisning 1) .. 94 269 312 323 342 347 1,4
Grundläggande undervisning 2) 2 379 2 734 3 413 4 120 4 231 4 363 4 492 2,9
Gymnasieutbildning 2) 429 503 600 695 713 727 737 1,4
Yrkesutbildning 3) 1 161 925 1 183 1 614 1 695 1 736 1 752 1,0
Läroavtalsutbildning 32 96 132 177 170 171 154 -10,2
Yrkeshögskoleutbildning 3) 145 525 704 896 921 928 912 -1,7
Universitetsutbildning och -forskning 4) 945 1 364 1 671 2 162 2 330 2 340 2 341 0,0
Övrig utbildning 5) 265 298 361 442 462 478 483 1,2
Förvaltning 143 161 190 242 238 227 229 0,6
Studiestöd 614 648 732 871 847 837 832 -0,6
Totalt 6 113 7 348 9 253 11 532 11 930 12 149 12 278 1,1
Driftsutgifterna för skolväsendet i relation till bruttonationalprodukten, % 6,2 5,4 5,6 6,2 6,1 6,1 6,1  
1) Förskoleundervisning för 6-åringar i daghem och grundskolor, som började i augusti 2000. Före augusti 2000 ingår utgifterna för förskoleundervisning i grundskolor i utgifterna för grundläggande undervisning.
2) Utgifterna inkluderar kalkylmässigt arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgifter för kommunernas undervisningspersonal åren 1995–2000. Åren 2000–2013 inkluderar också grundläggande undervisning och gymnasieutbildning i folkhögskolor.
3) Yrkesutbildningens och yrkeshögskoleutbildningens utgifter inkluderar inte små projekt.
4) Inkluderar universitetens externa forskningsfinansiering. På grund av de ändringar som beror på revideringen av universitetslagen är uppgifterna från år 2010 inte helt jämförbara med tidigare års uppgifter. År 1995 inkluderar bara delvis de hyror som uppbärs av Statens fastighetsverk. År 2010 innehåller uppgifterna inte reservationsanslag till universitetens verksamhetsutgifter och universitetens gemensamma utgifter.
5) Inkluderar inte folkhögskolornas utbildning som leder till examen åren 2000–2013.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, Mika Tuononen 029 551 3504, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 8.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsekonomi [e-publikation].
ISSN=1799-0955. 2013, Tabellbilaga 1. Driftsutgifterna för skolväsendet efter användningsmål 1995–2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kotal/2013/kotal_2013_2015-05-08_tau_001_sv.html