Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Koululaitoksen käyttömenot käyttökohteen mukaan 1995–2014

Käyttökohde Vuosi   Muutos 2013-2014
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa %
Esiopetus 1) .. 94 269 312 323 342 347 352 1,6
Perusopetus 2) 2 379 2 734 3 413 4 120 4 231 4 363 4 492 4 538 1,0
Lukiokoulutus 2) 429 503 600 695 713 727 737 738 0,1
Ammatillinen koulutus 3) 1 161 925 1 183 1 614 1 695 1 736 1 752 1 723 -1,7
Oppisopimuskoulutus 32 96 132 177 170 171 154 157 2,4
Ammattikorkeakoulukoulutus 3) 145 525 704 896 921 928 912 874 -4,2
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 4) 945 1 364 1 671 2 162 2 330 2 340 2 341 2 320 -0,9
Muu koulutus 5) 265 298 361 442 462 478 483 481 -0,5
Hallinto 143 161 190 242 238 227 229 222 -3,1
Opintotuki 614 648 732 871 847 837 832 852 2,4
Yhteensä 6 113 7 348 9 253 11 532 11 930 12 149 12 278 12 257 -0,2
Käyttömenot suhteessa BKT:hen, % 6,2 5,4 5,6 6,2 6,1 6,1 6,0 6,0  
1) Elokuussa 2000 alkanut 6-vuotiaiden lasten esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa. Ennen elokuuta 2000 peruskoulun esiopetuksen menot sisältyvät perusopetuksen menoihin.
2) Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut vuosina 1995-2000. Vuosina 2000-2014 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
3) Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulukoulutuksen menot eivät sisällä pieniä hankkeita.
4) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Yliopistolain uudistuksen aiheuttamista muutoksista johtuen vuodesta 2010 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995. Vuonna 2010 ei sisällä siirtomäärärahoja yliopistojen toimintamenoihin ja yliopistojen yhteisiin menoihin.
5) Ei sisällä kansanopistojen tutkintoon johtavaa koulutusta vuosina 2000-2014.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, Mika Tuononen 029 551 3504, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2014, Liitetaulukko 1. Koululaitoksen käyttömenot käyttökohteen mukaan 1995–2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2014/kotal_2014_2016-05-11_tau_001_fi.html