Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Koululaitoksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 1995–2014 1)

Käyttökohde Vuosi   Muutos 2013–2014
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa %
Esiopetus 2) .. 155 364 349 345 353 351 352 0,3
Perusopetus 3) 4 322 4 504 4 616 4 618 4 528 4 505 4 547 4 538 -0,2
Lukiokoulutus 3) 780 828 811 779 763 751 746 738 -1,1
Ammatillinen koulutus 4) 2 108 1 523 1 600 1 809 1 814 1 792 1 774 1 723 -2,9
Oppisopimuskoulutus 57 158 178 198 182 177 156 157 1,2
Ammattikorkeakoulukoulutus 4) 264 866 952 1 005 986 958 923 874 -5,4
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 5) 1 716 2 248 2 260 2 423 2 493 2 416 2 369 2 320 -2,1
Muu koulutus 6) 482 490 488 496 495 493 489 481 -1,7
Hallinto 259 266 257 271 255 235 232 222 -4,3
Opintotuki 1 116 1 067 990 976 906 864 842 852 1,1
Yhteensä 11 104 12 106 12 516 12 924 12 767 12 542 12 430 12 257 -1,4
1) Käyttömenot on muutettu vuoden 2014 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla.
2) Elokuussa 2000 alkanut 6-vuotiaiden lasten esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa. Ennen elokuuta 2000 peruskoulun esiopetuksen menot sisältyvät perusopetuksen menoihin.
3) Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut vuosina 1995–2000. Vuosina 2000–2014 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
4) Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulukoulutuksen menot eivät sisällä pieniä hankkeita.
5) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen.Yliopistolain uudistuksen aiheuttamista muutoksista johtuen vuodesta 2010 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995. Vuonna 2010 ei sisällä siirtomäärärahoja yliopistojen toimintamenoihin ja yliopistojen yhteisiin menoihin.
6) Ei sisällä kansanopistojen tutkintoon johtavaa koulutusta vuosina 2000–2014.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, Mika Tuononen 029 551 3504, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2014, Liitetaulukko 2. Koululaitoksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 1995–2014 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2014/kotal_2014_2016-05-11_tau_002_fi.html