Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Driftsutgifterna för utbildning efter användningsmål 2000–2015

Användningsmål År Förändring 2014-2015
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro %
Förskoleundervisning 1) 94 269 312 323 342 347 352 358 1,7
Grundläggande undervisning 2) 2 734 3 413 4 120 4 231 4 363 4 492 4 538 4 620 1,8
Gymnasieutbildning 2) 503 600 695 713 727 737 738 736 -0,3
Yrkesutbildning 3) 925 1 287 1 758 1 851 1 898 1 911 1 878 1 810 -3,6
Läroavtalsutbildning 96 132 177 170 171 154 157 151 -3,8
Yrkeshögskoleutbildning 4) 525 704 896 921 928 912 874 906 3,7
Universitetsutbildning och -forskning 5) 1 364 1 671 2 162 2 330 2 340 2 341 2 320 2 323 0,1
Övrig utbildning 6) 298 361 442 462 478 483 481 479 -0,3
Studiestöd 648 732 871 847 837 832 852 860 1,0
Totalt 7 186 9 167 11 434 11 848 12 084 12 209 12 190 12 244 0,4
Driftsutgifterna för skolväsendet i relation till bruttonationalprodukten, % 5,3 5,6 6,1 6,0 6,0 6,0 5,9 5,8  
1) Förskoleundervisning för 6-åringar i daghem och grundskolor, som började i augusti 2000. Före augusti 2000 ingår utgifterna för förskoleundervisning i grundskolor i utgifterna för grundläggande undervisning.
2) Åren 2000-2015 inkluderar också grundläggande undervisning och gymnasieutbildning i folkhögskolor.
3) Inkluderar statsandelsfinansierad yrkesinriktad tilläggsutbildning i läroanstaltsform fr.o.m. år 2005.
4) På grund av revideringen av yrkeshögskolelagen och ändringar i datainsamlingen är uppgifterna för år 2015 inte helt jämförbara med tidigare års uppgifter.
5) Inkluderar universitetens externa forskningsfinansiering. På grund av de ändringar som beror på revideringen av universitetslagen är uppgifterna fr.o.m. år 2010 inte helt jämförbara med tidigare års uppgifter.
6) Inkluderar inte folkhögskolornas utbildning som leder till examen åren 2000–2015.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Tuononen 029 551 3504, Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 11.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsekonomi [e-publikation].
ISSN=1799-0955. 2015, Tabellbilaga 1. Driftsutgifterna för utbildning efter användningsmål 2000–2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kotal/2015/kotal_2015_2017-05-11_tau_001_sv.html