Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Koulutuksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 2000–2015 1)

Käyttökohde Vuosi Muutos 2014-2015
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa %
Esiopetus 2) 156 367 352 348 356 354 358 358 0,1
Perusopetus 3) 4 541 4 653 4 655 4 564 4 541 4 584 4 609 4 620 0,2
Lukiokoulutus 4) 835 818 785 769 757 752 749 736 -1,8
Ammatillinen koulutus 5) 1 536 1 755 1 987 1 998 1 975 1 951 1 907 1 810 -5,0
Oppisopimuskoulutus 160 180 199 183 178 157 160 151 -5,3
Ammattikorkeakoulukoulutus 6) 873 960 1 013 994 965 931 887 906 2,1
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 7) 2 266 2 278 2 443 2 514 2 435 2 389 2 356 2 323 -1,4
Muu koulutus 8) 494 492 500 499 497 493 488 479 -1,9
Opintotuki 1 076 998 984 914 871 849 865 860 -0,5
Yhteensä 11 936 12 500 12 918 12 782 12 576 12 460 12 379 12 244 -1,1
1) Käyttömenot on muutettu vuoden 2015 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla.
2) Elokuussa 2000 alkanut 6-vuotiaiden lasten esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa. Ennen elokuuta 2000 peruskoulun esiopetuksen menot sisältyvät perusopetuksen menoihin.
3) Vuosina 2000-2015 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
4) Vuosina 2000-2015 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
5) Sisältää valtionosuusrahoitteisen oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen vuodesta 2005 alkaen.
6) Ammattikorkeakoululain uudistuksesta ja tiedonkeruumuutoksista johtuen vuoden 2015 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin.
7) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Yliopistolain uudistuksen aiheuttamista muutoksista johtuen vuodesta 2010 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin.
8) Ei sisällä kansanopistojen tutkintoon johtavaa koulutusta vuosina 2000-2015.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Tuononen 029 551 3504, Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2015, Liitetaulukko 2. Koulutuksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 2000–2015 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2015/kotal_2015_2017-05-11_tau_002_fi.html