Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Oppilaitosten käyttömenojen reaalikehitys opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 2000–2015 1)

Koulutussektori Vuosi Muutos 2014-2015
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa %
Esiopetus 5 300 6 400 6 000 5 900 6 000 5 900 6 000 5 900 -1,6
Perusopetus 2) 7 700 8 000 8 600 8 500 8 500 8 600 8 600 8 600 -0,3
Lukiokoulutus 2) 6 000 6 200 6 200 6 100 6 000 6 000 6 100 6 000 -1,0
Ammatillinen koulutus 3) 11 700 11 500 11 400 11 300 11 200 11 000 10 600 10 000 -5,8
Ammattikorkeakoulukoulutus 4) 8 100 7 600 7 800 7 500 7 300 7 000 6 700 6 800 0,7
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 5) 14 600 13 000 14 500 14 900 14 400 14 200 14 200 14 500 1,5
Yhteensä 8 800 8 800 9 400 9 300 9 200 9 200 9 100 9 000 -1,1
1) Käyttömenot on muutettu vuoden 2015 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla.
2) Vuosina 2000-2015 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
3) Ei sisällä ammatillista lisäkoulutusta.
4) Ammattikorkeakoululain uudistuksesta ja tiedonkeruumuutoksista johtuen vuoden 2015 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin.
5) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Yliopistolain uudistuksen aiheuttamista muutoksista johtuen vuodesta 2010 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Tuononen 029 551 3504, Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2015, Liitetaulukko 4. Oppilaitosten käyttömenojen reaalikehitys opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 2000–2015 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2015/kotal_2015_2017-05-11_tau_004_fi.html