Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Oppilaitosten käyttömenojen reaalikehitys opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 2000–2016 1)

Koulutussektori Vuosi   Muutos 2015-2016
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa %
Esiopetus 5 200 6 300 6 000 5 900 6 000 5 900 5 900 5 800 5 800 0,6
Perusopetus 2) 7 600 8 000 8 600 8 500 8 500 8 600 8 600 8 500 8 700 2,1
Lukiokoulutus 2) 5 900 6 200 6 200 6 000 6 000 6 000 6 000 5 900 6 000 1,1
Ammatillinen koulutus 3) 11 600 11 400 11 400 11 300 11 100 11 000 10 600 9 800 9 700 -1,5
Ammattikorkeakoulukoulutus 4) 8 100 7 600 7 700 7 500 7 200 7 000 6 700 6 500 6 700 2,8
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 5) 14 500 13 000 14 400 14 800 14 300 14 100 14 200 14 300 14 600 2,5
Yhteensä 8 800 8 800 9 300 9 300 9 200 9 100 9 000 8 800 8 900 1,2
1) Käyttömenot on muutettu vuoden 2016 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla.
2) Sisältää kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
3) Ei sisällä ammatillista lisäkoulutusta.
4) Ammattikorkeakoululain uudistuksesta ja tiedonkeruumuutoksista johtuen vuodesta 2015 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin.
5) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Yliopistolain uudistuksen aiheuttamista muutoksista johtuen vuodesta 2010 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Tuononen 029 551 3504, Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 9.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2016, Liitetaulukko 4. Oppilaitosten käyttömenojen reaalikehitys opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 2000–2016 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2016/kotal_2016_2018-05-09_tau_004_fi.html