Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Koulutuksen käyttömenot käyttökohteen mukaan 2000–2017

Käyttökohde Vuosi Muutos 2016-2017
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa %
Esiopetus 1) 94 269 312 323 342 347 352 358 361 356 -1,5
Perusopetus 2 734 3 413 4 120 4 231 4 363 4 492 4 538 4 620 4 691 4 683 -0,2
Lukiokoulutus 503 600 695 713 727 737 738 736 730 720 -1,3
Ammatillinen koulutus 2) 925 1 287 1 758 1 851 1 898 1 911 1 878 1 797 1 749 1 614 -7,7
Oppisopimuskoulutus 96 132 177 170 171 154 157 151 142 139 -2,0
Ammattikorkeakoulukoulutus 3) 525 704 896 921 928 912 874 883 916 909 -0,8
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 4) 1 364 1 671 2 162 2 330 2 340 2 341 2 320 2 323 2 284 2 253 -1,3
Muu koulutus 298 361 442 462 478 483 481 479 474 465 -2,0
Opintotuki 5) 648 732 871 847 837 832 852 860 866 697 -19,5
Yhteensä 7 186 9 167 11 434 11 848 12 084 12 209 12 190 12 208 12 213 11 837 -3,1
Käyttömenot suhteessa BKT:hen, % 5,3 5,6 6,1 6,0 6,0 6,0 5,9 5,8 5,7 5,3  
1) Elokuussa 2000 alkanut 6-vuotiaiden lasten esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa. Ennen elokuuta 2000 peruskoulun esiopetuksen menot sisältyvät perusopetuksen menoihin.
2) Sisältää valtionosuusrahoitteisen oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen vuodesta 2005 alkaen.
3) Ammattikorkeakoululain uudistuksesta ja tiedonkeruumuutoksista johtuen vuodesta 2015 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin.
4) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Yliopistolain uudistuksen aiheuttamista muutoksista johtuen vuodesta 2010 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin.
5) Vuoden 2017 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin opintotuen asumislisän muutoksista johtuen.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Tuononen 029 551 3504, Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 9.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2017, Liitetaulukko 1. Koulutuksen käyttömenot käyttökohteen mukaan 2000–2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2017/kotal_2017_2019-05-09_tau_001_fi.html