Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Koulutuksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 2000–2017 1)

Käyttökohde Vuosi Muutos 2016-2017
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa %
Esiopetus 2) 153 358 344 340 347 345 349 346 358 356 -0,8
Perusopetus 4 431 4 540 4 542 4 453 4 431 4 473 4 497 4 470 4 654 4 683 0,6
Lukiokoulutus 815 798 766 750 738 734 731 712 724 720 -0,6
Ammatillinen koulutus 3) 1 498 1 712 1 938 1 949 1 927 1 903 1 860 1 739 1 735 1 614 -7,0
Oppisopimuskoulutus 156 175 195 179 174 153 156 146 141 139 -1,2
Ammattikorkeakoulukoulutus 4) 852 936 988 970 942 908 866 854 909 909 0,0
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 5) 2 211 2 223 2 384 2 453 2 376 2 331 2 299 2 247 2 266 2 253 -0,6
Muu koulutus 482 480 488 487 485 481 477 464 471 465 -1,3
Opintotuki 6) 1 050 973 960 891 850 828 844 832 859 697 -18,9
Yhteensä 11 646 12 197 12 605 12 472 12 270 12 157 12 079 11 810 12 119 11 837 -2,3
1) Käyttömenot on muutettu vuoden 2017 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla.
2) Elokuussa 2000 alkanut 6-vuotiaiden lasten esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa. Ennen elokuuta 2000 peruskoulun esiopetuksen menot sisältyvät perusopetuksen menoihin.
3) Sisältää valtionosuusrahoitteisen oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen vuodesta 2005 alkaen.
4) Ammattikorkeakoululain uudistuksesta ja tiedonkeruumuutoksista johtuen vuodesta 2015 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin.
5) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Yliopistolain uudistuksen aiheuttamista muutoksista johtuen vuodesta 2010 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin.
6) Vuoden 2017 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin asumislisän muutoksista johtuen.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Tuononen 029 551 3504, Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 9.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2017, Liitetaulukko 2. Koulutuksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 2000–2017 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2017/kotal_2017_2019-05-09_tau_002_fi.html