Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Driftsutgifterna för utbildning efter användningsmål 2000–2018

Användningsmål År       Förändring 2017-2018
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro %
Förskoleundervisning 1) 94 269 312 323 342 347 352 358 361 356 362 1,8
Grundläggande undervisning 2 734 3 413 4 120 4 231 4 363 4 492 4 538 4 620 4 691 4 683 4 847 3,5
Gymnasieutbildning 503 600 695 713 727 737 738 736 730 720 728 1,1
Yrkesutbildning 2) 1 021 1 419 1 935 2 021 2 069 2 065 2 035 1 949 1 891 1 753 1 800 2,7
Yrkeshögskoleutbildning 3) 525 704 896 921 928 912 874 883 916 909 926 1,9
Universitetsutbildning och -forskning 4) 1 364 1 671 2 162 2 330 2 340 2 341 2 320 2 323 2 284 2 253 2 261 0,3
Övrig utbildning 298 361 442 462 478 483 481 479 474 465 473 1,9
Studiestöd 5) 648 732 871 847 837 832 852 860 866 697 510 -26,9
Totalt 7 186 9 167 11 434 11 848 12 084 12 209 12 190 12 208 12 213 11 837 11 908 0,6
Driftsutgifterna för skolväsendet i relation till bruttonationalprodukten, % 5,3 5,6 6,1 6,0 6,0 6,0 5,9 5,8 5,6 5,2 5,1  
1) Förskoleundervisning för 6-åringar i daghem och grundskolor, som började i augusti 2000. Före augusti 2000 ingår utgifterna för förskoleundervisning i grundskolor i utgifterna för grundläggande undervisning.
2) På grund av reformen av yrkesutbildningen är uppgifterna för år 2018 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Inkluderar grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning (inkl.läröavtalsutbildning).
3) På grund av revideringen av yrkeshögskolelagen och ändringar i datainsamlingen är uppgifterna fr.o.m. år 2015 inte helt jämförbara med tidigare års uppgifter.
4) Inkluderar universitetens externa forskningsfinansiering. På grund av de ändringar som beror på revideringen av universitetslagen är uppgifterna fr.o.m. år 2010 inte helt jämförbara med tidigare års uppgifter.
5) På grund av ändringar i studiestödets bostadstillägg är uppgifterna fr.o.m. år 2017 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Tuononen 029 551 3504, Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 7.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsekonomi [e-publikation].
ISSN=1799-0955. 2018, Tabellbilaga 1. Driftsutgifterna för utbildning efter användningsmål 2000–2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kotal/2018/kotal_2018_2020-05-07_tau_001_sv.html