Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.4.2009

Kuntasektorin kuukausipalkka oli 2 714 euroa lokakuussa 2008

Kuntien ja kuntayhtymien kuukausipalkkaisen kokoaikaisen henkilöstön kokonaiskeskiansio lokakuussa 2008 oli 2 714 euroa. Vastaava säännöllisen työajan keskiansio oli 2 631 euroa. Kymmenellä prosentilla kuukausipalkkaisista palkansaajista kokonaisansio oli vähemmän kuin 1 845 euroa (1.desiili), puolet tienasi alle 2 415 euroa (mediaani) ja kymmenen prosenttia yli 3 820 euroa (9.desiili).

Kuukausipalkkaisia koko- ja osa-aikaisia oli tilastossa kaikkiaan noin 420 000, joista kokoaikaisia 365 000. Henkilöstömäärä näyttäisi kasvaneen runsaan prosentin.

Kuntasektorin kokonaisansion muutos kuluvalla sopimuskaudella 2006 - 2008 oli 9,4 prosenttia. Yleiskorotusten osuutta ei voida tarkasti arvioida, koska ne olivat eri suuruisia ja ajoittuivat muista henkilöstöryhmistä poikkeavalla tavalla suurissa sairaanhoitajaryhmissä. Kunnallisen yleisen sopimusalan kokonaisansio nousi 10,1 prosenttia, opettajien 9,6, teknisten 9,0 ja lääkärien sopimusalan kokonaisansio nousi 8,3 prosenttia. Ansiotasoindeksin ennakkotiedon mukaan kuntasektorin säännöllisen ansion muutos oli 9,6 prosenttia vuoden 2006 4.neljännekseltä vuoden 2008 vastaavaan ajankohtaan.

Kuntasektorin palkanmuutokset suurissa tai tyypillisissä ammattiluokissa 2006–2008

Kuntasektorin palkanmuutokset suurissa tai tyypillisissä ammattiluokissa 2006–2008

Kuviossa on esitetty kokonaisansion mediaanipalkkojen vuosimuutokset eräissä suurissa tai tyypillisissä ammattiluokissa lokakuusta 2006, lokakuuhun 2007 ja lokakuuhun 2008. Mediaani vastaa itse asiassa tavanomaista käsitystä keskipalkasta keskiarvoa paremmin ja on keskiarvoa stabiilimpi, robusti keskiluku mm. rakennemuutosten suhteen.

Suuri osa yli-, osaston- ja sairaanhoitajista ei saanut yleiskorotuksia vielä lokakuussa 2007, mutta näyttäisivät kuitenkin lokakuuhun 2008 mennessä kirineen ohi mm. perushoitajista. Syksyn 2007 työtaistelu-uhka vaikutti myös lääkärien palkkakehitykseen alentavasti. Siirtyminen uusimuotoiseen palkkausjärjestelmään on puolestaan nostanut opettajien palkkoja noin prosentin. Sopimuskausi jatkuu tammikuun 2010 loppuun.

Tiedot on tuotettu TOL 2008 –luokituksella.


Lähde: Kuntasektorin palkat 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Jutila (09) 1734 3494, Mika Idman (09) 1734 3445, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 24.4.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. Kuukausipalkat 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2008/01/ksp_2008_01_2009-04-24_tie_001_fi.html