Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

2a. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter avtalsbransch och utbildningsnivå 2009

Avtalsbransch Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Andel i löntagare Medeltal Median
Almän avt. Högre grundnivå 29 766 9 2 046 1 990
Mellannivå 148 346 47 2 222 2 157
Lägsta högre nivå 70 740 22 2 591 2 498
Lägre högskolenivå 44 264 14 2 615 2 488
Högre högskolenivå 17 154 5 3 479 3 171
Forskarutbildningsnivå 1 118 0 4 600 4 207
Totalt 311 388 100 2 438 2 311
Lärare Högre grundnivå 471 0 2 956 2 911
Mellannivå 3 525 5 2 732 2 689
Lägsta högre nivå 3 894 5 3 118 3 126
Lägre högskolenivå 13 283 20 3 409 3 369
Högre högskolenivå 43 649 66 3 464 3 391
Forskarutbildningsnivå 1 285 1 4 401 4 452
Totalt 66 107 100 3 417 3 351
Tekniska Högre grundnivå 2 826 11 2 287 2 171
Mellannivå 11 415 45 2 407 2 293
Lägsta högre nivå 4 773 19 2 982 2 963
Lägre högskolenivå 3 784 15 3 320 3 272
Högre högskolenivå 2 062 8 3 884 3 807
Forskarutbildningsnivå 74 0 4 167 3 962
Totalt 24 934 100 2 769 2 658
Läkare Högre grundnivå 120 0 3 331 3 174
Mellannivå 493 3 3 996 3 878
Lägsta högre nivå 18 0 4 835 5 472
Lägre högskolenivå 40 0 3 419 3 354
Högre högskolenivå 11 258 78 5 306 5 386
Forskarutbildningsnivå 2 472 17 6 165 6 175
Totalt 14 401 100 5 388 5 461
Övriga Högre grundnivå 188 22 2 795 2 720
Mellannivå 222 26 2 762 2 692
Lägsta högre nivå 81 9 2 637 2 555
Lägre högskolenivå 94 11 2 596 2 550
Högre högskolenivå 259 30 2 856 2 723
Forskarutbildningsnivå 3 0 .. ..
Totalt 847 100 2 767 2 687

Källa: Löner inom kommunsektorn 2009, Statikcentralen

Förfrågningar: Mika Idman (09) 1734 3445, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 30.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. Månadslönerna 2009, 2a. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter avtalsbransch och utbildningsnivå 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2009/01/ksp_2009_01_2010-04-30_tau_003_sv.html