Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

2b. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering 2009

Avtalsbransch Yrkesklassificering Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Andel i löntagare Medeltal Median
Almän avt. 1 Chefer och högre tjänstemän 8 440 2 4 070 3 672
2 Specialister 41 786 13 2 791 2 671
3 Experter 82 067 26 2 581 2 489
4 Kont.pers. o pers. i kundserv.arb. 22 805 7 2 144 2 128
5 Service-, försäljn.- o omsorgspers. 113 705 36 2 243 2 174
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 4 760 1 2 226 2 226
7 Byggn.-, rep.- o tillverkn.arbetare 500 0 2 115 2 030
8 Process- och transportarbetare 1 191 0 2 324 2 285
9 Övriga arbetstagare 36 134 11 1 966 1 912
Totalt 311 388 100 2 438 2 311
Lärare 1 Chefer och högre tjänstemän 2 523 3 4 717 4 682
2 Specialister 63 543 96 3 359 3 325
3 Experter 18 0 3 166 2 867
4 Kont.pers. o pers. i kundserv.arb. 1 0 .. ..
5 Service-, försäljn.- o omsorgspers. 10 0 3 096 3 091
9 Övriga arbetstagare 12 0 3 447 2 985
Totalt 66 107 100 3 417 3 351
Tekniska 1 Chefer och högre tjänstemän 928 3 4 212 4 140
2 Specialister 4 538 18 3 474 3 435
3 Experter 7 362 29 2 850 2 837
4 Kont.pers. o pers. i kundserv.arb. 1 091 4 2 194 2 127
5 Service-, försäljn.- o omsorgspers. 3 606 14 2 682 2 695
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 355 1 2 297 2 366
7 Byggn.-, rep.- o tillverkn.arbetare 2 157 8 2 218 2 152
8 Process- och transportarbetare 1 022 4 2 279 2 166
9 Övriga arbetstagare 3 875 15 2 108 2 051
Totalt 24 934 100 2 769 2 658
Läkare 1 Chefer och högre tjänstemän 187 1 7 586 7 712
2 Specialister 14 206 98 5 353 5 443
3 Experter 6 0 .. ..
4 Kont.pers. o pers. i kundserv.arb. 1 0 .. ..
9 Övriga arbetstagare 1 0 .. ..
Totalt 14 401 100 5 388 5 461
Övriga 1 Chefer och högre tjänstemän 3 0 .. ..
2 Specialister 808 95 2 773 2 701
3 Experter 22 2 2 640 2 549
4 Kont.pers. o pers. i kundserv.arb. 5 0 .. ..
5 Service-, försäljn.- o omsorgspers. 2 0 .. ..
7 Byggn.-, rep.- o tillverkn.arbetare 3 0 .. ..
9 Övriga arbetstagare 4 0 .. ..
Totalt 847 100 2 767 2 687

Källa: Löner inom kommunsektorn 2009, Statikcentralen

Förfrågningar: Mika Idman (09) 1734 3445, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 30.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. Månadslönerna 2009, 2b. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2009/01/ksp_2009_01_2010-04-30_tau_004_sv.html