Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

3a. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter näringsgrenklassificering 2009

Näsingsgrenklassificering Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
01 Jordbruk o jakt samt service i ansl Totalt 4 375 2 438 2 250 2 249
Kvinnor 2 315 1 204 2 236 2 234
Män 2 060 1 234 2 264 2 265
02 Skogsbruk Totalt 858 842 2 776 2 717
Kvinnor 85 82 2 560 2 357
Män 773 760 2 798 2 752
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. Totalt 160 148 2 477 2 273
Kvinnor 121 112 2 398 2 166
Män 39 36 2 711 2 591
18 Graf prod o reprod av inspelningar Totalt 74 63 2 533 2 265
Kvinnor 52 44 2 475 2 226
Män 22 19 2 684 2 414
35 Försörjn av el, gas, värme o kyla Totalt 1 154 1 065 3 273 3 155
Kvinnor 361 324 2 802 2 546
Män 793 741 3 479 3 329
36 Vattenförsörjning Totalt 1 108 1 038 2 773 2 512
Kvinnor 299 276 2 535 2 301
Män 809 762 2 855 2 708
37 Avloppsrening Totalt 262 243 2 523 2 341
Kvinnor 72 65 2 469 2 157
Män 190 178 2 541 2 419
38 Avfallshantering; återvinning Totalt 323 285 2 729 2 534
Kvinnor 106 98 2 531 2 411
Män 217 187 2 825 2 666
41 Byggande av hus Totalt 183 172 3 510 3 404
Kvinnor 67 62 3 269 3 341
Män 116 110 3 644 3 481
42 Anläggningsarbeten Totalt 103 95 2 652 2 604
Kvinnor 43 40 2 452 2 240
Män 60 55 2 795 2 779
43 Spec bygg- o anl.verksmhet Totalt 649 576 2 582 2 328
Kvinnor 241 215 2 444 2 215
Män 408 361 2 661 2 457
45 Hand, rep av motorford o mot.cyklar Totalt 60 54 2 411 2 352
Kvinnor 14 11 2 350 2 444
Män 46 43 2 425 2 351
49 Landtransport; transp i rörsystem Totalt 1 483 1 339 2 573 2 458
Kvinnor 502 442 2 422 2 317
Män 981 897 2 642 2 532
52 Magasin o stödtj. Tilltransport Totalt 718 676 2 887 2 658
Kvinnor 206 188 2 545 2 303
Män 512 488 3 013 2 780
56 Rest.-, catering o barverksamhet Totalt 9 373 7 951 2 075 2 006
Kvinnor 8 940 7 574 2 073 2 007
Män 433 377 2 103 1 986
62 IT-tjänster Totalt 708 684 2 881 2 756
Kvinnor 254 242 2 787 2 648
Män 454 442 2 932 2 831
68 Fastighetsverksamhet Totalt 622 547 2 184 1 975
Kvinnor 421 357 1 952 1 794
Män 201 190 2 563 2 296
69 Juridisk o ekon. konsultverksamhet Totalt 64 60 2 612 2 619
Kvinnor 51 48 2 562 2 505
Män 13 12 2 809 2 808
71 Ark- o tekn kons.verks;tekn. provn Totalt 10 400 9 439 2 742 2 490
Kvinnor 5 280 4 674 2 429 2 196
Män 5 120 4 765 3 041 2 964
74 Annan verks i jur, ekon, vet o tekn Totalt 653 592 2 476 2 399
Kvinnor 528 476 2 464 2 397
Män 125 116 2 519 2 406
75 Veterinärverksamhet Totalt 215 183 2 663 2 487
Kvinnor 146 126 2 633 2 461
Män 69 57 2 723 2 578
79 Reseb- o researr.verks od tjänster Totalt 194 140 2 523 2 333
Kvinnor 136 98 2 426 2 306
Män 58 42 2 741 2 458
80 Säkerhets- och bevakningsverksamhet Totalt 515 443 3 194 3 316
Kvinnor 275 236 3 054 3 240
Män 240 207 3 354 3 446
81 Fast.service samt skötsel o.d. Totalt 10 609 8 988 2 028 1 897
Kvinnor 7 653 6 298 1 933 1 854
Män 2 956 2 690 2 237 2 044
84 Off förvaltn o försvar; obl socförs Totalt 42 579 37 846 2 765 2 458
Kvinnor 29 659 26 008 2 594 2 334
Män 12 920 11 838 3 127 2 836
85 Utbildning Totalt 90 173 75 740 3 189 3 196
Kvinnor 64 556 52 900 3 083 3 119
Män 25 617 22 840 3 429 3 383
86 Hälso- och sjukvård Totalt 129 632 112 709 2 847 2 527
Kvinnor 114 324 98 871 2 717 2 493
Män 15 308 13 838 3 756 3 039
87 Vård och omsorg med boende Totalt 29 924 26 223 2 491 2 460
Kvinnor 27 641 24 171 2 484 2 457
Män 2 283 2 052 2 579 2 528
88 Öppna sociala insatser Totalt 69 352 62 466 2 210 2 148
Kvinnor 66 702 60 177 2 201 2 146
Män 2 650 2 289 2 427 2 262
90 Konstn o kult verks o nöjesverks Totalt 3 192 2 960 2 462 2 353
Kvinnor 2 231 2 039 2 354 2 276
Män 961 921 2 680 2 593
91 Bibliotek-, arkiv- o museiverks. mm Totalt 6 375 5 462 2 315 2 181
Kvinnor 5 100 4 318 2 322 2 192
Män 1 275 1 144 2 291 2 148
93 Sport-, fritids- o nöjesverksamhet Totalt 1 156 987 2 206 2 129
Kvinnor 483 394 2 134 2 094
Män 673 593 2 254 2 186
00 Näringsgrenen okänd Totalt 358 316 2 873 2 553
Kvinnor 323 286 2 718 2 521
Män 35 30 4 459 3 214

Källa: Löner inom kommunsektorn 2009, Statikcentralen

Förfrågningar: Mika Idman (09) 1734 3445, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 30.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. Månadslönerna 2009, 3a. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter näringsgrenklassificering 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2009/01/ksp_2009_01_2010-04-30_tau_006_sv.html