Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

3c. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter största näringsgren 2009

Näringsgren Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
0162 Service till husdjursskötsel Totalt 4 375 2 438 2 250 2 249
Kvinnor 2 315 1 204 2 236 2 234
Män 2 060 1 234 2 264 2 265
5629 Övr catering- o centr.köksverks. Totalt 9 373 7 951 2 075 2 006
Kvinnor 8 940 7 574 2 073 2 007
Män 433 377 2 103 1 986
7112 Teknisk konsultverksamhet o.d. Totalt 9 196 8 360 2 762 2 508
Kvinnor 4 693 4 163 2 422 2 192
Män 4 503 4 197 3 092 3 014
8110 Fastighetsrelaterade stödtjänster Totalt 6 239 5 274 2 075 1 937
Kvinnor 3 766 3 000 1 951 1 866
Män 2 473 2 274 2 227 2 048
8121 Lokalvård Totalt 3 981 3 391 1 893 1 837
Kvinnor 3 743 3 174 1 894 1 841
Män 238 217 1 873 1 762
8411 Övergripande offentlig förvaltning Totalt 15 658 14 207 2 918 2 430
Kvinnor 11 451 10 355 2 643 2 322
Män 4 207 3 852 3 649 3 269
8412 Adm av vård, utb, kult verks o.d. Totalt 20 824 17 785 2 618 2 360
Kvinnor 16 973 14 550 2 564 2 342
Män 3 851 3 235 2 850 2 462
8425 Brand- och räddningsverksamhet Totalt 4 908 4 833 2 864 2 823
Kvinnor 462 430 2 591 2 586
Män 4 446 4 403 2 890 2 849
8510 Utbildning på förskolenivå Totalt 6 027 4 916 3 159 3 191
Kvinnor 4 721 3 716 3 073 3 132
Män 1 306 1 200 3 417 3 334
8520 Utbildning på lägre grundnivå Totalt 35 043 28 305 3 043 3 080
Kvinnor 28 099 22 008 2 962 3 028
Män 6 944 6 297 3 326 3 289
8531 Utb högre grundnivå o gymn.utbildn. Totalt 21 967 19 289 3 399 3 420
Kvinnor 15 637 13 513 3 306 3 362
Män 6 330 5 776 3 614 3 584
8532 Yrkesutbildning på mellannivå Totalt 21 296 18 362 3 169 3 202
Kvinnor 12 372 10 565 3 035 3 065
Män 8 924 7 797 3 347 3 334
8542 Univ- el yrkeshögsutb på högre nivå Totalt 3 429 2 965 3 608 3 738
Kvinnor 1 998 1 728 3 429 3 545
Män 1 431 1 237 3 857 4 041
8610 Sluten sjukvård Totalt 79 772 69 572 2 905 2 611
Kvinnor 67 783 58 674 2 761 2 560
Män 11 989 10 898 3 670 3 018
8621 Allmänpraktiserande läkarverksamhet Totalt 49 850 43 127 2 751 2 436
Kvinnor 46 531 40 187 2 651 2 423
Män 3 319 2 940 4 077 3 203
8710 Boende med sjuksköterskevård Totalt 14 161 12 233 2 457 2 436
Kvinnor 13 571 11 755 2 461 2 442
Män 590 478 2 348 2 289
8720 Boende m särsk serv för utvstörda Totalt 8 094 7 100 2 502 2 463
Kvinnor 7 209 6 285 2 489 2 459
Män 885 815 2 602 2 518
8730 Vård o oms i boende äldre o funkth Totalt 5 182 4 579 2 468 2 437
Kvinnor 4 879 4 298 2 461 2 435
Män 303 281 2 566 2 474
8790 Annan vård och omsorg med boende Totalt 2 487 2 311 2 671 2 671
Kvinnor 1 982 1 833 2 650 2 649
Män 505 478 2 751 2 748
8810 Öppna soc inst f äldre o funkthindr Totalt 16 245 14 099 2 349 2 295
Kvinnor 15 481 13 467 2 350 2 298
Män 764 632 2 338 2 220
8891 Barndagvård Totalt 48 277 44 278 2 129 2 089
Kvinnor 47 189 43 265 2 122 2 085
Män 1 088 1 013 2 435 2 267
8899 Övriga öppna sociala instanser Totalt 4 830 4 089 2 576 2 428
Kvinnor 4 032 3 445 2 591 2 446
Män 798 644 2 496 2 320
9001 Artistisk verksamhet Totalt 2 985 2 770 2 449 2 348
Kvinnor 2 091 1 911 2 335 2 257
Män 894 859 2 679 2 595
9101 Biblioteks- och arkivverksamhet Totalt 5 068 4 330 2 307 2 167
Kvinnor 4 189 3 552 2 316 2 179
Män 879 778 2 268 2 133

Källa: Löner inom kommunsektorn 2009, Statikcentralen

Förfrågningar: Mika Idman (09) 1734 3445, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 30.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. Månadslönerna 2009, 3c. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter största näringsgren 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2009/01/ksp_2009_01_2010-04-30_tau_008_sv.html