Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

8. Timavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter näringsgrenklassificering 2009

Näringsgrenklassificering Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Medeltal Median
02 Skogsbruk Totalt 405 13.70 13.70
Kvinnor 73 13.50 13.56
Män 332 13.74 13.75
33 Rep o inst av maskiner o apparater Totalt 151 14.02 13.87
Kvinnor 4 .. ..
Män 147 14.09 13.89
35 Försörjn av el, gas, värme o kyla Totalt 459 15.17 15.10
Kvinnor 40 11.62 11.62
Män 419 15.51 15.30
36 Vattenförsörjning Totalt 834 14.03 13.99
Kvinnor 18 12.17 11.80
Män 816 14.07 14.02
37 Avloppsrening Totalt 228 13.96 13.98
Kvinnor 8 12.67 12.34
Män 220 14.01 14.01
38 Avfallshantering; återvinning Totalt 728 12.62 12.85
Kvinnor 135 11.86 11.92
Män 593 12.79 13.08
41 Byggande av hus Totalt 123 14.26 13.30
Kvinnor 11 12.55 12.32
Män 112 14.42 13.35
42 Anläggningsarbeten Totalt 225 12.60 12.47
Kvinnor 4 .. ..
Män 221 12.62 12.49
43 Spec bygg- o anl.verksmhet Totalt 1 425 12.29 12.40
Kvinnor 212 10.86 10.94
Män 1 213 12.54 12.57
45 Hand, rep av motorford o mot.cyklar Totalt 297 13.14 12.95
Kvinnor 7 11.90 11.67
Män 290 13.17 12.97
49 Landtransport; transp i rörsystem Totalt 498 16.71 15.71
Kvinnor 25 13.26 13.40
Män 473 16.88 15.79
52 Magasin o stödtj. Tilltransport Totalt 135 13.17 13.14
Kvinnor 13 10.88 9.91
Män 122 13.42 13.24
68 Fastighetsverksamhet Totalt 235 13.70 13.87
Kvinnor 16 11.91 11.65
Män 219 13.82 13.96
71 Ark- o tekn kons.verks;tekn. provn Totalt 4 157 13.04 13.12
Kvinnor 575 11.88 11.95
Män 3 582 13.23 13.26
81 Fast.service samt skötsel o.d. Totalt 2 067 12.37 12.50
Kvinnor 504 11.35 11.32
Män 1 563 12.69 12.85
84 Off förvaltn o försvar; obl socförs Totalt 668 13.77 13.01
Kvinnor 133 13.51 13.47
Män 535 13.84 12.96
88 Öppna sociala insatser Totalt 471 10.23 9.94
Kvinnor 181 10.03 10.04
Män 290 10.37 9.57
93 Sport-, fritids- o nöjesverksamhet Totalt 356 12.65 12.58
Kvinnor 57 11.67 11.41
Män 299 12.84 12.70
99 Näringsgrenen okänd Totalt 154 12.91 13.09
Kvinnor 41 10.34 10.03
Män 113 13.41 13.99

Källa: Löner inom kommunsektorn 2009, Statikcentralen

Förfrågningar: Mika Idman (09) 1734 3445, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 30.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. Månadslönerna 2009, 8. Timavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter näringsgrenklassificering 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2009/01/ksp_2009_01_2010-04-30_tau_014_sv.html