Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio nousi 2,1 prosenttia vuonna 2010

Kuntasektorilla työskenteli 361 318 kokoaikaista ja 57 988 osa-aikaista palkansaajaa vuonna 2010. Kokoaikaisten palkansaajien määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna noin 1 500 henkilöllä, kun taas osa-aikaisten määrä lisääntyi yli kolmella tuhannella henkilöllä. Kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion keskiarvo oli täyttä palkkaa saavilla kokoaikaisilla palkansaajilla 2 778 euroa, nousua edellisestä vuodesta oli 2,1 prosenttia.

Kuvio 1. Säännöllisen työajan keskiansio kuntasektorin kokoaikaisilla kuukausipalkkaisilla palkansaajilla vuosina 2002–2010

Kuvio 1. Säännöllisen työajan keskiansio kuntasektorin kokoaikaisilla kuukausipalkkaisilla palkansaajilla vuosina 2002–2010

Kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärä on pysynyt kuntasektorin palkkatilaston mukaan suhteellisen vakaana vuosien 2002 ja 2010 välillä. Säännöllisen työajan ansion keskiarvo sen sijaan on noussut samassa ajassa hieman yli 2 000 eurosta lähes 2 800 euroon.

Kuvio 2. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion keskiarvo sopimusaloittain vuonna 2010

Kuvio 2. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion keskiarvo sopimusaloittain vuonna 2010

Säännöllisen työajan ansio vaihtelee paljon eri sopimusalojen välillä. Eniten kokoaikaisia palkansaajia – 227 325 henkilöä eli noin 63 prosenttia kuntasektorin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista – työskenteli kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä. Heidän säännöllisen työajan ansionsa oli keskimäärin 2 495 euroa, mikä oli lähes 300 euroa vähemmän kuin koko kuntasektorin kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio. Lääkärisopimuksen piirissä puolestaan työskenteli 10 001 henkilöä eli noin kolme prosenttia kokoaikaisista kuukausipalkkaisista, ja heidän säännöllisen työajan ansionsa oli keskimäärin 5 504 euroa.

Kuvio 3. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansion keskiarvo ammattiluokittain (AML2010) vuonna 2010

Kuvio 3. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansion keskiarvo ammattiluokittain (AML2010) vuonna 2010

Säännöllisen työajan keskiansio oli korkein johtajilla (4 437 euroa) ja erityisasiantuntijoilla (3 433 euroa). Matalin säännöllisen työajan keskiansio (1 987 euroa) oli ryhmällä muut työntekijät, johon kuuluu kuntasektorilla eniten siivoojia ja avustavia ruokapalvelutyöntekijöitä.


Lähde: Kuntasektorin palkat 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 3.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2010, 1. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio nousi 2,1 prosenttia vuonna 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2010/ksp_2010_2011-04-20_kat_001_fi.html