Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1a. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter yrkesklassificering (AML 2001) 2010

Yrkesklassificering Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 419 306 361 318 2 778 2 525
Kvinnor 340 401 291 001 2 658 2 456
Män 78 905 70 317 3 248 2 986
11 Högre tjänstemän och chefer i organisationer Totalt 498 491 6 635 6 164
Kvinnor 125 122 5 690 5 364
Män 373 369 6 943 6 455
12 Direktörer för företag och andra verksamhetsenheter Totalt 11 682 11 353 4 269 4 132
Kvinnor 7 071 6 850 3 893 3 627
Män 4 611 4 503 4 828 4 627
21 Specialister inom matematik och naturvetenskaper samt teknik Totalt 6 034 5 679 3 414 3 337
Kvinnor 1 963 1 802 3 346 3 273
Män 4 071 3 877 3 446 3 359
22 Specialister inom agrikultur och forstvetenskaper och hälso- och sjukvård Totalt 19 934 16 864 4 718 4 475
Kvinnor 14 182 11 942 4 354 3 725
Män 5 752 4 922 5 604 5 742
23 Lärare och övriga specialister inom undervisningsbranschen Totalt 78 841 71 501 3 222 3 217
Kvinnor 58 699 53 193 3 125 3 111
Män 20 142 18 308 3 497 3 455
24 Specialister inom övriga branscher Totalt 21 676 19 080 3 002 2 915
Kvinnor 17 229 14 998 2 944 2 890
Män 4 447 4 082 3 207 3 051
31 Experter inom naturvetenskaper och teknik Totalt 7 125 6 589 2 872 2 845
Kvinnor 1 614 1 469 2 592 2 459
Män 5 511 5 120 2 950 2 934
32 Experter inom agrikultur och forstvetenskaper samt hälso- och sjukvård Totalt 58 310 49 830 2 766 2 650
Kvinnor 54 364 46 150 2 752 2 636
Män 3 946 3 680 2 939 2 872
33 Trafiklärare m.fl. Totalt 9 9 2 681 2 659
Män 9 9 2 681 2 659
34 Experter inom affärsbranschen och övriga servicenäringar Totalt 24 999 22 061 2 361 2 273
Kvinnor 21 552 18 958 2 349 2 266
Män 3 447 3 103 2 427 2 326
41 Kontorspersonal Totalt 20 798 17 919 2 185 2 164
Kvinnor 17 742 15 365 2 195 2 175
Män 3 056 2 554 2 121 2 064
42 Personal i kundservicearbete Totalt 2 738 2 324 2 197 2 173
Kvinnor 2 607 2 206 2 193 2 173
Män 131 118 2 268 2 163
51 Service- och omsorgspersonal Totalt 117 539 99 109 2 309 2 238
Kvinnor 107 716 90 367 2 276 2 215
Män 9 823 8 742 2 629 2 638
52 Modeller, försäljare och varudemonstratörer Totalt 72 37 1 972 1 941
Kvinnor 54 29 1 985 1 951
Män 18 8 1 931 1 907
61 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. Totalt 5 068 2 930 2 351 2 355
Kvinnor 2 567 1 365 2 316 2 300
Män 2 501 1 565 2 380 2 392
71 Gruv-, stenbrytnings- och byggnadsarbetare Totalt 512 451 2 256 2 189
Kvinnor 22 21 2 604 2 706
Män 490 430 2 240 2 186
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Totalt 1 477 1 237 2 239 2 165
Kvinnor 108 76 2 029 1 976
Män 1 369 1 161 2 251 2 174
73 Personal inom finmekanik och konstindustri Totalt 128 108 2 275 2 166
Kvinnor 89 76 2 303 2 166
Män 39 32 2 214 2 170
74 Övriga hantverksarbetare Totalt 203 156 2 063 2 057
Kvinnor 136 101 2 027 2 006
Män 67 55 2 131 2 130
81 Processarbetare Totalt 657 602 2 394 2 275
Kvinnor 16 16 2 623 2 657
Män 641 586 2 387 2 275
82 Tillverkare och hopsättare, industriprodukter Totalt 209 167 1 890 1 862
Kvinnor 176 138 1 859 1 853
Män 33 29 2 046 2 045
83 Förare och sjötrafikarbetare m.fl. Totalt 1 264 1 169 2 425 2 361
Kvinnor 243 218 2 378 2 286
Män 1 021 951 2 435 2 379
91 Övrig servicepersonal Totalt 37 818 30 459 2 005 1 958
Kvinnor 31 716 25 277 1 991 1 943
Män 6 102 5 182 2 068 2 027
92 Medhjälpare inom jord- och skogsbruk Totalt 30 21 1 904 1 839
Kvinnor 7 7 1 961 2 042
Män 23 14 1 885 1 723
93 Medhjälpare inom industrin m.fl. Totalt 855 607 2 007 1 949
Kvinnor 171 133 1 899 1 896
Män 684 474 2 035 2 004
Okänt Totalt 830 565 2 612 2 293
Kvinnor 232 122 2 793 2 496
Män 598 443 2 565 2 262

Källa: Löner inom kommunsektorn 2010, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 3.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2010, Tabellbilaga 1a. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter yrkesklassificering (AML 2001) 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2010/ksp_2010_2011-04-20_tau_001_sv.html